česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Učitelé a vědečtí pracovníci Anatomického ústavu

Emeritní profesor

MUDr. Václav Seichert, DrSc.

Profesoři

MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
MUDr. Oldřich Eliška, DrSc. - †12. 7. 2021
MUDr. Miloš Grim, DrSc.
Dr. Med. Zdenek Halata - †27. 10. 2020
MUDr. David Sedmera, DSc. - koordinátor výuky v anglickém jazyce
MUDr. Karel Smetana ml., DrSc.

Docenti

MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. - přednosta ústavu
MUDr. Miroslav Peterka, DSc.
MUDr. Petr Valášek, Ph.D.

Odborní asistenti

MUDr. et MDDr. Martin Bartoš, Ph.D.
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
Ing. Eliška Drobná Krejčí, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D.
RNDr. Martina Gregorovičová, Ph.D.
MUDr. Ivo Klepáček, CSc.
MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.
RNDr. Hana Kolesová, Ph.D.
MUDr. Jan Kučera, Ph.D.
MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D.
MUDr. Veronika Němcová, CSc.
Mgr. Andrej Shbat, Ph.D.
MUDr. David Stehlík, Ph.D.
RNDr. Pavol Szabo, Ph.D.
Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D.
MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D.

Asistenti a postgraduální studenti

MUDr. Veronika Bandúrová (PGS)
MUDr. Květoslav Červený (PGS)
Mgr. Alena Kvasilová (PGS)
MUDr. Štěpán Novák (PGS)
MUDr. Zdeňka Nováková
MUDr. Aleš-Jan Pavlíček (PGS)
MUDr. Martina Pluchová
MUDr. Michaela Rybárová (PGS)
MUDr. Lucie Salavcová (PGS)
Mgr. Karolína Strnadová (PGS)
MUDr. et MDDr. Michal Španko (PGS)
MUDr. Michaela Tesařová (PGS)
MUDr. Veronika Štádlerová

Vědečtí pracovníci

RNDr. Barbora Dvořánková, Ph.D.
Ivan Helekal, akad. malíř
Mgr. Jan Kacvinský
Bc. Kristýna Neffeová
MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D.
Mgr. Eva Zábrodská (PGS)

Naši lektoři zde

pracovníci

© Anatomický ústav 1.LF UK