česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Učitelé a vědečtí pracovníci Anatomického ústavu

Emeritní profesor

MUDr. Miloš Grim, DrSc.
MUDr. Václav Seichert, DrSc.

Profesoři

MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
MUDr. David Sedmera, DSc. - koordinátor výuky v anglickém jazyce
MUDr. Karel Smetana ml., DrSc.

Docenti

MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.
MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. - přednosta ústavu a koordinátor výuky všeobecného lékařství
MUDr. Miroslav Peterka, DSc.
MUDr. Petr Valášek, Ph.D.

Odborní asistenti

MUDr. et MDDr. Martin Bartoš, Ph.D.
Dr. Ruslan Borys, Ph.D.
Ing. Eliška Drobná Krejčí, Ph.D.
RNDr. Martina Gregorovičová, Ph.D.
MUDr. Ivo Klepáček, CSc.
RNDr. Hana Kolesová, Ph.D.
MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D.
MUDr. Veronika Němcová, CSc.
Mgr. Andrej Shbat, Ph.D. - koordinátor výuky zubního lékařství
MUDr. David Stehlík, Ph.D.
MUDr. Tomáš Strnad, Ph.D.
Mgr. Karolína Strnadová, Ph.D.
RNDr. Pavol Szabo, Ph.D.
Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D.
MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D.

Asistenti a postgraduální studenti

MUDr. Lenka Bílková
MUDr. Květoslav Červený (PGS)
MUDr. Petr Fojtík (PGS)
Mgr. Karolína Gyönyörová (PGS)
Mgr. Alena Kvasilová (PGS) - koordinátorka výuky bakalářského studia
MUDr. Zdeňka Nováková
MUDr. et Ing. Veronika Papřoková (PGS)
MUDr. Aleš-Jan Pavlíček (PGS)
MUDr. Lenka Peterková (PGS)
MUDr. Martina Pluchová
MUDr. Michaela Rybárová (PGS)
MUDr. Lucie Salavcová (PGS)
MUDr. et MDDr. Michal Španko (PGS)
MUDr. Michaela Tesařová (PGS)
MUDr. Veronika Štufka
MUDr. Jan Valenta

Vědečtí pracovníci

Ivan Helekal, akad. malíř
Mgr. Jan Kacvinský
Mgr. Kristýna Neffeová (PGS)
MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D.
Mgr. Eva Zábrodská (PGS)

Naši lektoři zde

Významní učitelé AÚ


pracovníci

© Anatomický ústav 1.LF UK