česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Mgr. Jan Kacvinský

Mgr. Jan Kacvinský Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

tel: 224 965 821

Narozen

12. 5. 1961

Odborné vzdělání

1982-1986 Pedagogická fakulta UK, obor učitelství 1.st.ZŠ – Mgr.,
1989-1996 Pedagogická fakulta UK, obor Čj+Vv - Mgr.

Profesionální CV

1986 – 1994 - učitel ZŠ a ZUŠ
Od roku 1994 je členem Výtvarného kabinetu Anatomického ústavu 1. LF.

Ilustrace odborné literatury:

Límanová, Z. : Nemoci štítné žlázy, Galén 1995

Petrovický,P. a kol.: Systematická, topografická a klinická anatomie, Karolinum 1996

Pafko, P. a kol.: Praktická laparoskopická a torakoskopická chirurgie, Grada 1998

Grim, M., Druga, R. et al.: Základy anatomie 1., Galén 2001

Grim, M., Druga, R. et al.: Základy anatomie 5., Galén 2002

Ashermann, M. a kol.: Kardiologie, Galén 2004

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK