česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Věda a výzkum

jsou zaměřeny na buněčnou a vývojovou biologii, tkáňové inženýrství experimentální morfologii, neurovědy, experimentální medicínu a klinickou anatomii. Z metodik je využívána mikropreparace, mikrochirurgické techniky, histologické a mikroskopické metody, enzymová histochemie, imunohistochemie, lektinová histochemie, metody molekulární biologie včetně in situ hybridizace, tkáňové kultury, fluorescenční mikroskopie a nejnověji i laserova mikrodisekce a optické mapování. Je rozvinutá spolupráce s Akademií věd ČR a dalšími českými i zahraničními pracovišti. Laboratoř molekulární embryologie je zaměřena na studium vývojových mechanismů na molekulární úrovni.

Podrobnější zaměření: studium významu genů, které ovlivňují morfogenezu končetin a svaloviny, studium významu transkripčního faktoru c-Myb pro epithelo-mesenchymovou transformaci buněkneurální lišty, charakterizace kmenových buněk neurální lišty izolovaných z lidských vlasových folikulů, studium významu Shh signalizace za vývoje a přestavby cév v žaberních obloucích, význam faktorů indukovaných hypoxií při vývoji srdce a cévního řečiště, význam exprese Plzf za vývoje končetin.

Další tématika zahrnuje studie fenotypu, glykofenotypu a spojů typu gap junction v dlaždicových epithelech za normálních a patologických stavů (karcinom, psoriáza). Kmenové buňky epidermis a epithelo-mesenchymové interakce jsou studovány v normě i v průběhu hojení ran a při růstu nádorů.

Vývoj srdce a patogeneze srdečního selhání jsou studovány za normální a alterované hemodynamiky s cílem objasnit molekulární mechanizmy regulace proliferace kardiomyocytů, diferenciace převodního systému a uplatnění kmenových buněk.

Klinicko anatomické studie jsou zaměřeny na vývoj vazivového aparátu končetinových kloubů ve vztahu k růstovým změnám skeletu. Problematika neurověd je zaměřena na volumetrické studie basálních ganglií v normálních anatomických preparátech ve srovnání s jejich normálním obrazem v MRI a u pacientů s Parkinsonovou chorobou, s Alzheimerovou nemocí a u stavu vzniklých při oklusích carotid.

Klíčová slova:

kmenové buňky, buňky neurální lišty, nádorové mikroprostředí, epithelo-mesenchymové interakce, tkáňové inženýrství, angiogeneze, endogenní lektiny, cukerný kód, Merkelovo nervové zakončení, myogeneze, c-Myb, morfogeneze končetin, neuroanatomické zobrazovací metody, basální ganglia, vývoj srdce, převodní systém srdeční, srdeční selhání, kardiomyocyt, lymfologie, stenóza ve stentu

Cell and Developmental Biology / Buněčná a vývojová biologie

Kolesova H, Roelink H, Grim M: Sonic hedgehog is required for the assembly and remodeling of branchial arch blood vessels. Dev Dyn 237: 1923 – 34, 2008

Nanka O, Krizova P, Fikrle M, Tuma M, Blaha M, Grim M, Sedmera D: Abnormal Myocardial and Coronary Vasculature Development in Experimental Hypoxia. Anat Rec (Hoboken) 291: 1187 – 99, 2008

Sedmera D, Harris BS, Grant E, Zhang N, Jourdan J, Kurkova D, Gourdie RG: Cardiac expression patterns of endothelin-converting enzyme (ECE): implications for conduction system development. Dev Dyn 237: 1746 – 53, 2008

Damon BJ, Remond MC, Bigelow MR, Trusk TC, Xie W, Perucchio R, Sedmera D, Denslow S, Thompson RP“ Patterns of muscular strain in the embryonic heart wall. Dev Dyn 238:1535-1546, 2009

deAlmeida A, Sedmera D: Fibroblast Growth Factor-2 regulates proliferation of cardiac myocytes in normal and hypoplastic left ventricles in the developing chick. Cardiol Young 19:159-169, 2009

Liska F, Snajdr P, Sedova L, Seda O, Chylikova B, Slamova P, Krejci E, Sedmera D, Grim M, Krenova D, Kren V: Deletion of a conserved noncoding sequence in Plzf intron leads to Plzf down-regulation in limb bud and polydactyly in the rat. Dev Dyn 238:673-684, 2009

Nanka O, Grim M: Utváření cévního řečiště: přehled molekulárních mechanismů a možnosti terapeutického ovlivnění. Čas Lék Čes. 148, 158-162, 2009

Sedmera D: Pathways to embryonic heart failure. Am J Physiol Heart Circ Physiol. Nov. 297: H1578 – 9, 2009

Liska F, Gosele C, Rivkin E, Tres L, Cardoso MC, Domaing P, Krejcí E, Snajdr P, Lee-Kirsch MA, de Rooij DG, Kren V, Krenová D, Kierszenbaum AL, Hubner N.: Rat hd Mutation Reveals an Essential Role of Centrobin in Spermatid Head Shaping and Assembly of the Head-Tail Coupling Apparatus.; Biol Reprod. 81:1196 – 205, 2009

Krejčí E, Grim M Isolation and characterization of neural crest stem cells from adult human hair follicles. Fol. Biol. (Praha) 56:149-57, 2010

Valasek P, Theis S., Krejci E., Grim M., Maina F., Huang R., Patel K.: Somitic origin of the medial border of the mammalian scapula and its homology to the avian scapula blade. J Anat 216: 482 – 8, 2010

Šnajdr P, Grim M, Liška F. /HOX geny a vývoj končetin v klinické medicíně i v experimentu. Časopis lékařů českých 149: 4 – 9, 2010

Liška F, Šnajdr P, Stricker S, Gosele C, Křenová D,Hubner N.Impairment of Sox9 expression in limb buds of rats homozygous for hypodactyly mutation, /Folia Biologica (Praha) 56: 58 – 65, 2010

Sankova B, Machalek J, Sedmera D: Effects of mechanical loading on early conduction system differentiation in the chick. Am J Physiol Heart Circ Physiol 298: H1571-1576, 2010

Dvořánková, B., Lacina, L., Smetana, K., Jr., Lensch, M., Manning, J., C., André, S., Gabius, H.-J.: Human galectin-2: nuclear presence in vitro and its modulation by quiescence/stress factors. Histol. Histopathol. 23: 167-168, 2008

Gál, P., Toporcer, T., Grendel, T., Vidová, Z., Smetana, K., Jr., Dvořánková, B., Gál, T., Mozek, Š., Lenhardt, L., Longauer, F., Sabol, M., Sabo, J., Bačkor, M.: Effect of Atropa belladonna L. on skin wound healing: Biomechanical and histological study in rats and in vitro study in keratinocytes, 3T3 fibroblasts, and human umbilical vein endothelial cells. Wound Rep Regen. 17: 378-386, 2009

Kideryová, L., Lacina, L., Dvořánková, B., Štork, J., Čada, Z., Szabo, P., André, S., Kaltner, H., Gabius, H.-J., Smetana K., Jr.: Phenotypic characterization of human keratinocytes in coculture reveals differential effects of fibroblasts from benign fibrous histiocytoma (dermatofibroma) as compared to cells from its malignant form and to normal fibroblasts. J. Dermatol. Sci. 55: 18-26, 2009

Plzák, J., Lacina, L., Chovanec, M., Dvořánková, B., Szabo, P., Čada, Z., Smetana, K., Jr.: Epithelial – stromal interaction in squamous cell epithelium – derived tumors: an important new player in the control of tumor biological properties. Anticancer Res. 30: 455-462, 2010

Smetana, K., Jr., Dvořánková, B., Lacina, L., Čada, L., Vonka, V.: Human hair follicle and interfollicular keratinocyte reaktivity to mouse HPV16-transformed cells: An in vitro study. Oncol Rep. 20: 75-80, 2008

Strnad, H., Lacina, L., Kolář, M., Čada, Z., Vlček, Č., Dvořánková, B., Betka, J., Plzák, J., Chovanec, M., Šáchová, J., Valach, J., Urbanová, M., Smetana, K., Jr.: Head and neck squamous cancer fibroblasts produce growth factors influencing phenotype of normal human keratinocytes. Histochem. Cell Biol. 133: 201-211, 2010

Experimental medicine / Experimentální medicína

Petrovova E, Sedmera D, Lesnik F, Luptakova L.. Bendiocarbamate effect on liver and central nervous system in the chick embryo. J Environ Sci Health B 44:383 - 388, 2009

Petrovova E, Sedmera D, Misek I, Lesnik F, Luptakova L. Bendiocarbamate toxicity in the chick embryo. Folia Biol (Praha) 55:61-65, 2009

Ježek, P., Nekvasil, M., Škobisová, E., Urbánková, E., Jirsa, M., Zadinová, M., Poučková, P., Klepáček, I.: Experimental photodynamic therapy with MESO-tetrakisphenylporphyrine (TPP) in liposomes leads to disintegration of human amelanotic melanoma implanted to nude mice International Journal of Cancer, 103, 2003, s. 693-702.

Renno, W. M., Saleh, F., Klepáček, I., Al-Khaledi, G., Ismael, H., Asfar, S.: Green tea pain modulating effect in sciatic nerve chronic constriction injury rat model. Nutritional Neuroscience, 9, 2006, s. 41-47.

Neurosciences / Neurovědy

Vaněčková, Manuela; Seidl, Zdeněk; Goldová, Barbara; Vítková, Ivana; Kotlas, Jaroslav; Petrovický, Pavel; Calda, Pavel. Post-mortem magnetická rezonance plodu - technika vyšetření. [kazuistika]. Česká radiologie, 2008, 62, 4, s. 384-387, 2008.

Bechyně, K.; Varjassyová, A.; Lodinská, D.; Vyhnálek, M.; Bojar, M.; Brabec, Jiří; Petrovický, Pavel; Seidl, Zdeněk; Schenk, I.; Hort, J.: Vztah atrofie amygdaly a dalších vybraných mozkovýchz struktur k emocionální agnozii u Alzheimerovy nemoci. Česk Slov Neurol, 71, 6, s. 675-681, 2008

Bartoš, R., Sameš, M., Zolal, A., Radovnický, T., Hejčl, A., Vachata, P., Cihlář, F., Bejšovec, D., Petrovický, P. : Resekce inzulárních gliomů – volumetrické měření radikality. Česk. Slov Neurol. 72

Brabec J, Rulseh A, Pala A, Guerreiro H, Buskova J, Petrovicky P, Krasensky J, Seidl Z, Sonka K.: Volume of the amygdala is reduced in patients with narcolepsy – a structural MRI study. 6th International Symposium on narcolepsy; Monte Verita, Ascona, Switzerland 27.9.-2.10.2009.

Vachata, P., Petrovický, P., Sameš, M.: Agenese, aplazie a hypoplasie arteria carotis interna. Česk Slov Neurol N, 72: 470-.474, 2009

Brabec, J., Rulseh, A., M., Hoyt, B., Horinek, D., Hort, J., Petrovicky, P.: Volumetry of the human amygdala - an anatomical study. Psychiatry Research: Neuroimaging 182/1:67-72, 2010

Clinical anatomy / Klinická anatomie

Eliska O, Eliskova M, Miller AJ.: The absence of lymphatics in normal and atherosclerotic coronary arteries in man: a morphologic study. Lymphology. 2006, 39: 76-83.

Pavlista D, Eliska O, Duskova M, Zikan M, Cibula D.: Localization of the sentinel node of the upper outer breast quadrant in the axillary quadrants. Ann Surg Oncol. 2007, 14:633-7.

Šedý J, Naňka 0, Špačková J, Jarolím L: Clinical Implications of a Close Vicinity of Nervus Dorsalis Penis/Clitoridis and Os Pubis. J Sex Med 5: 1572 – 1581, 2008

Jarolím L, Sedý J, Schmidt M, Naňka O, Foltán R, Kawaciuk I.: Gender Reassignment Surgery in Male-to-Female Transsexualism: A Retrospective 3-Month Follow-up Study with Anatomical Remarks. J Sex Med. 6: 1635 – 1644, 2009

Hubka P, Spacková J, Nanka O, Masata J. Existence of the preperitoneal fatty plug and hernia in obturator canal. Ceska Gynekol 75: 208 – 211, 2010

Hubka P, Nanka O, Martan A, Grim M, Svabik K, Zvarova J, Masata J: Anatomical study of position of the TVT-O to the obturator nerve influenced by the position of the legs during the procedure - based upon findings at formalin embalmed and fresh frozen bodies. Arch Gynecol Obstet 2010 Nov 27 (Epub ahead of print)

Hubka P, Nanka O, Martan A, Grim M, Zvarova J, Masata J.: TVT-S in the U position-anatomical study. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2010 Aug 27 (Epub ahead of print)

Hubka P,Mašata J, Naňka O, Martan A: Bezpečnost TVT-O z anatomického pohledu. Česká gynekologie 75: 471-473, 2010

Halata Z, Grim M, Baumann KI: Current understanding of Merkel cells, touch reception and the skin. Expert Rev. Dermatol. 5: 109–116, 2010.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK