česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Historie

Z historie anatomie - od starověku po renesanci
Historie anatomie v českých zemích I.
Historie anatomie v českých zemích II.
Historie anatomie v českých zemích III.
Historie anatomie v českých zemích IV.
Jak to bylo před 120 léty

Současnost

Plastika Thysia
Jak to vypadá po rekonstrukci
Panoramatické snímky Prahy
Stanovisko České anatomické společnosti k výstavě Bodies...The Exhibition

© Anatomický ústav 1.LF UK