česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Anatomický ústav a jeho okolí
před stodvaceti lety ...

Anatomický ústav

Budova dnešního anatomického ústavu, postavena v roce 1877, sloužila do školního roku 1883/84 jako anatomický ústav s histologickým oddělením Karlo-Ferdinandově univerzitě. Po rozdělení univerzity na českou a německou část, připadl ústav ústav německé lékařské fakultě. Tato situace trvala do roku 1945. Anatomický ústav české fakulty byl v letech 1883-1939 v prostorech budovy dnešního děkanátu - Kateřinská 32. Od roku 1945 v dnešní budově.

Studovna anatomického ústavu Studovna anatomického ústavu, byla umístěna v přízemí (stav z roku 1929).

Histologická laboratoř Histologická laboratoř anatomického ústavu, dnes kreslírna (stav z roku 1929).

Anatomický ústav

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK