česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Knihovna

Knihovna anatomického ústavu je přístupna v dopoledních hodinách.

Knihy a časopisy lze zapůjčit pouze k prezenčnímu studiu.

Informace na tel. čísle 224 965 772.

Seznam dostupných časopisů -  Stáhnout

E-knihy

© Anatomický ústav 1.LF UK