česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Odkaz na maps.google.com

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Anatomický ústav
U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2, Česká Republika

Přednosta

Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Návštěvní hodiny

8:30 - 9:30
13:00 - 14:00

Sekretářka

Ing. Veronika Tomášková

Telefon: 224 965 780

Návštěvní hodiny

8:30 - 10:00
13:00 - 14:00

anat@lf1.cuni.cz

Informace pro registrované dárce v případě úmrtí:

(Prosíme, kontaktujte nás pouze telefonicky!)

kontakty pro darce

© Anatomický ústav 1.LF UK