česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Muzeum normální a srovnávací anatomie

V muzeu Anatomického ústavu jsou uchovávány preparáty, které slouží ke studiu normální anatomie člověka a preparáty z oblasti srovnávací anatomie obratlovců, které umožňují poznávání jejich stavby a jejich podobnosti s anatomií člověka. Přispívají tak k pochopení zákonitostí evoluce člověka jako biologického druhu. Muzeum slouží především posluchačům lékařských a přírodovědeckých fakult, a také vědeckým účelům.

Aktuality:

Jediněčně uchovaná kostra plejtváka na 1. LF UK byla zrestaurována

Chystá se nová koncepce muzea


Prohlídky muzeem:

Muzeum je přístupné veřejnosti v rámci Dnů otevřených dveří, které fakulta zpravidla organizuje na začátku ledna a v průběhu Muzejní noci (obvykle v červnu).

Prohlídky pro střední školy - v úterý dopoledne a pouze po předchozí domluvě v sekretariátě ústavu:

e-mailem: veronika.tomaskova@lf1.cuni.cz (Ing. Veronika Tomášková)

nebo

tel.: 224 965 780


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Předběžně personálně zabezpečené termíny prohlídek máme od 17. 10. do 12. 12. 2023 (vždy úterní dopoledne).

Termíny prohlídek v roce 2024 jsou předběžně personálně zabezpečené od 17. 1. do 14. 5. 2024 (vždy úterní dopoledne).

Rezervace výše uvedených termínů pro rok 2024 jsou možné od pondělí 27. 11. 2023.


Vývojové expozice:

Část sbírek je zpracována pro prezentaci na webových stránkách Anatomického ústavu. Pokračujte prosím na další stránky.

Článek v časopisu i-Forum 3/2008

Kraniologická sbírka

Výukové preparáty

Z historie sbírek

Podpořeno grantem FRVŠ F2866/2003 Video a www prezentace preparátů pro rozšířenou výuku anatomie - Reinstalace sbírek Anatomického ústavu.

© Anatomický ústav 1.LF UK