česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Muzeum normální a srovnávací anatomie

V muzeu Anatomického ústavu jsou uchovávány preparáty, které slouží ke studiu normální anatomie člověka a preparáty z oblasti srovnávací anatomie obratlovců, které umožňují poznávání jejich stavby a jejich podobnosti s anatomií člověka. Přispívají tak k pochopení zákonitostí evoluce člověka jako biologického druhu. Muzeum slouží především posluchačům lékařských a přírodovědeckých fakult, a také vědeckým účelům.

Aktuality:

Jediněčně uchovaná kostra plejtváka na 1. LF UK byla zrestaurována

Chystá se nová koncepce muzea


Prohlídky muzeem:

Muzeum je přístupné veřejnosti v rámci Dnů otevřených dveří, které fakulta zpravidla organizuje na začátku ledna
a v průběhu Muzejní noci (letos 3. 6. 2022).

Prohlídky pro střední školy - v úterý a pouze po předchozí domluvě v sekretariátě ústavu:

e-mailem: zuzana.vackarova@lf1.cuni.cz (Mgr. Zuzana Vačkářová)

nebo

tel.: 224 965 780


Vývojové expozice:

Část sbírek je zpracována pro prezentaci na webových stránkách Anatomického ústavu. Pokračujte prosím na další stránky.

Článek v časopisu i-Forum 3/2008

Kraniologická sbírka

Výukové preparáty

Z historie sbírek

Podpořeno grantem FRVŠ F2866/2003 Video a www prezentace preparátů pro rozšířenou výuku anatomie - Reinstalace sbírek Anatomického ústavu.

© Anatomický ústav 1.LF UK