česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Muzeum normální a srovnávací anatomie
Výukové preparáty

Část sbírek byl zpracována k prezentaci na webových stránkách tak, aby byly dostupné i dalším zájemcům. Vyfotografované preparáty byly uspořádány do tématických alb, v obrázcích jsou vyznačené útvary, které by měl student identifikovat.

Pro vaši kontrolu zda jste strukturu pojmenovali správně - pokud přesunute myš nad vyznačený bod, ukáže se popisek se jménem.

Kostní preparáty

Orgánové systémy

Topografie hlavy a krku

Topografické preparáty

Anatomie plodu

Podpořeno grantem FRVŠ F2866/2003 Video a www prezentace preparátů pro rozšířenou výuku anatomie - Reinstalace sbírek Anatomického ústavu.

© Václav Seichert, Ondřej Naňka - 2003

© Anatomický ústav 1.LF UK