česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Muzeum normální a srovnávací anatomie
Kraniologická sbírka

Anatomický ústav 1.LF UK má ve sbírkách bohatý kraniologický materiál, který slouží jak k vědeckým účelům, tak při výuce mediků. Jeho velkou část tvoří sbírka založená prof. V. A. Bohdalkem v letech 1845-72, kdy vedl katedru pražské anatomie. Vybrali jsme z tohoto materiálu reprezentativní soubor a včlenili jej do expozic muzea lidské a srovnávací anatomie. Některé z vystavovaných exponátů jsme se rozhodli zpřístupnit širší veřejnosti na našich www stránkách. Následující materiál je zpracován ve formě prezentací pro Microsoft Powerpoint.

Pro snazší orientaci rozdělujeme prezentaci exponátů sbírky do následujících celků:
Tvar lebky a měření lebek
Nadpočetné kosti a švy na klenbě mozkové části lebky (neurocranium)
Variabilní otvory a morfologické zvláštnosti na lebce
Dentice, čelisti, tvrdé patro – variety i patologie
Patologické změny na lebce a poranění lebky
Lebka novorozence

Podpořeno grantem FRVŠ F2866/2003 Video a www prezentace preparátů pro rozšířenou výuku anatomie - Reinstalace sbírek Anatomického ústavu.

© Václav Seichert, Ondřej Naňka - 2003

© Anatomický ústav 1.LF UK