česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Chystá se nová koncepce muzea

Restaurováním kostry kytovce aktuální práce v anatomickém muzeu nekončí. Do budoucna je v plánu sjednotit a zmodernizovat osvětlení a nová koncepce muzea bude více respektovat tzv. vývojové procházky. Ke kostře plejtváka budou doplněny i kostice, které jsou pro tohoto živočicha typické.

Anatomická muzea jsou nedílnou součástí anatomických ústavů na lékařských fakultách. Muzeum srovnávací anatomie na 1. LF UK má více než dvousetletou tradici, i když vlastní budova je stará „pouze“ téměř 150 let. Pražské muzeum patří k nejrozsáhlejším muzeím tohoto typu v Evropě. Kromě očekávaných preparátů lidské anatomie obsahuje i rozsáhlou sbírku zvířecích preparátů od bezobratlých živočichů po lidoopy.

Muzeum je koncipované jako výuková sbírka, která respektuje vývojový pohled na stavbu těla. Umožňuje tak studentům vysvětlit třeba evoluci přední končetiny od rybí ploutve po lidskou ruku, či vývoj a adaptace zadní končetiny. Podobný význam má i sbírka lebek. Muzeum je využíváno ve výuce studentů lékařství, kterým umožňuje pochopit například mechanismus vzniku vrozených vad, a tím i jejich racionální léčbu. Velmi často navštěvují muzeum i studenti Přírodovědecké fakulty UK a řady středních škol u nás i v zahraničí.

Započatá renovace má za cíl zkvalitnit tuto jedinečnou univerzitní sbírku nejen pro studenty, ale i veřejnost.


© Anatomický ústav 1.LF UK