česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

MUDr. Zdeňka Nováková

MUDr. Zdeňka Nováková Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Zdenka.Novakova@lf1.cuni.cz
tel: 224 965 755

Odborné vzdělání

1967 - 1972 - Universita Karlova, Fakulta všeobecného lékařství - MUDr.
1973 - 80 odborná příprava v očním lékařství

Profesionální CV

1973 - 1976 - Anatomický ústav, FVL UK - asistent
1976 - nyní - Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta UK - odborný asistent
2003 - dosud Anatomický ústav 2.LF UK - lektor
2004 - dosud externí spolupracovník IV. interní kliniky 1. LF a VFN

Vybrané publikace

Nováková, Z., Korbelář, P.: Variability and development of the quadratus plantae muscle in man. Fol. Morphol. 1976

Nováková, Z.: Postnatal changes of the intersphenoidal synchondrosis in mam; the relationship of the synchondrosis to the sphenoidal sinus. Fol. Morphol. 1979

Nováková, Z., Sosna, A.: Variability and Pattern of Pes Anserinus in Man with Regard to the technique of the Slocum-Larson Operation. Acta Chir. Orthop. Traum. 1980

kapitoly v : Lukáš K., Žák A. a kolektiv : Gastroenterologie a hepatologie. Grada 2007, 1.vydání

Lukáš K. a kolektiv : Gastoenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry. Grada 2005, 1.vydání

Vědecké zaměření

klinická anatomie

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK