česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Prof. MUDr. Václav Seichert, DrSc.

Prof. MUDr. Václav Seichert, DrSc. Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Vaclav.Seichert@lf1.cuni.cz
tel: 224 965 754

Narozen

11. 4. 1936

Odborné vzdělání

1955 - 1961 - Universita Karlova - Lékařská fakulta - MUDr.
1967 - Universita Karlova, Fakulta všeobecného lékařství - CSc.
1989 - Universita Karlova, Fakulta všeobecného lékařství - DrSc.

Profesionální CV

1961 - 1964 - Anatomický ústav, Lékařská fakulta UK - asistent
1964 - 1985 - Anatomický ústav, Lékařská fakulta UK - odborný asistent
1985 - 1992 - Anatomický ústav, FVL UK - docent
1992 - dosud - Anatomický ústav, 1.LF UK - profesor

Studijní pobyty

1969 - 1971 - Dept. Anat. Hist. Embr. Rijksuniv. Utrecht, Holland - assoc. prof.
1971 - 1973 - Dept. Anat. Univ. Khartoum, Sudan - assoc. prof.

Vybrané publikace

Knospe, C., Seichert, V., Rychter, Z. : The topogenesis of the thyroid in chick embryos. Europ. J. Morphol 29: 291 - 296, 1991.

Seichert, V., Knospe, C. : Development of spatial relations of shoulder and brachium in embryonal chick wing. Functional Develop. Morphol. (Prague) 4: 33-38, 1994.

Seichert, V., Jelínek, R., Peterka, M. : Differences in the development of the proximal and distal type of ectromelia. Functional and Developmental Morphology, Vol. 4, No. 4, pp. 263-264, 1994.

Seichert, V., Rychter,Z.: Topogenesis of visceral organs related to the longitudinal growth of the embryonic axis. Acta Soc. Zool. Bohem. 6l: l69 - l74, l997.

Seichert, V., Seichertová, A.: Develpment of thorax in chick embryos with the experimentally produced thoracic ectopia cordis. Acta Soc. Zool. Bohem.62: 353 - 362, 1998

Vědecké zaměření

vývoj cévního řečiště embryonální končetiny
diferencovaný růst a posuny tkání
teratologie

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK