česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Významní učitelé a vědečtí pracovníci Anatomického ústavu

Prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc.
Prof. MUDr. Milan Doskočil, DSc.
Prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.
Prof. Dr. Med. Zdenek Halata
Prof. MUDr. Pavel Petrovický, DSc.

© Anatomický ústav 1.LF UK