česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Prof. MUDr. Karel Smetana ml., DrSc.

Prof. MUDr. Karel Smetana ml., DrSc. Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Karel.Smetana@lf1.cuni.cz
tel: 224 965 873

Narozen

6. května, 1958

Odborné vzdělání

1976-1983 - Univerzita Karlova, Fakulta všeobecného lékařství - MUDr.
1990 - Univerzita Karlova, Fakulta všeobecného lékařství - CSc.
1997 - Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta - DrSc.

Profesionální CV

1983 - 1995 - Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - odborný asistent
1995 - 2003 - Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - docent
2003 - dosud - Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - profesor

Studijní pobyty

1994 - Dept. Clin. Engn., Univ. Liverpool, Liverpool, United Kingdom
1996 - Dept. Synt. Chem. & Biol. Chem., Univ. Kyoto, Kyoto, Japan

Vybrané publikace

  1. Dvořánková, B, Szabo P., Kodet, O., Strnad, H., Kolář, M., Lacina, L., Krejčí, E., Naňka, N., Šedo, A., Smetana K. Jr.: Intercellular crosstalk in human malignant melanoma. Protoplasma 254: 1143-1150 (2017) (IF 2.36)

  2. Kodet O., Lacina L, Krejčí E., Dvořánková B., Grim M., Štork J., Kodetová D., Vlček Č., Šáchová J., Kolář M., Strnad H., Smetana K. Jr.: Melanoma cells influence the differentiation pattern of human epidermal keratinocytes. Mol. Cancer 14: 1 (2015) (IF 5.396)

  3. Lacina L, Kodet O, Dvořánková B, Szabo P, Smetana K Jr.: Ecology of melanoma cell. Histol Histopathol 33: 247-254 (2018) (IF 2.025)

  4. Mifková, A., Kodet O., Szabo, P., Kučera, J., Dvořánková, B., André, S., Koripelly, G., Gabius, H.-J., Lehn, J.-M., Smetana, K., Jr.: Synthetic polyamine BPA-C8 inhibits TGF-?1-mediated conversion of human dermal fibroblast to myofibroblasts and establishment of galectin-1-rich extracellular matrix in vitro. ChemBioChem 15: 1465 – 1470 (2014) (IF 3.060)

  5. Smetana, K., Jr., André, S., Kaltner, H., Kopitz, J., Gabius, H.-J.: Context-dependent multifunctionality of galectin-1: a challenge for defining the lectin as therapeutic target. Exp Op Therap Targets 17: 379-392 (2013) (IF 4.130)

  6. Smetana, K. Jr., Szabo, P., Gál, P., André, S., Gabius, H.-J., Kodet, O., Dvořánková, B.: Emerging role of tissue lectins as microenvironmental effectors in tumors and wounds. Histol. Histopathol. 30: 293-309 (2015) (IF 2.236)

Seznam publikací via Pubmed

Vědecké zaměření

buněčná biologie - mezibuněčné interakce, interakce buněk s extracelulární matrix
tkáňové inženýrství - transplantace keratinocytů, hojení ran, biokompatibilita
glykobiologie - endogenní lektiny, galektiny, lektinová histochemie

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK