česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Alena Kvasilová

Mgr. Alena Kvasilová Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

alena.kvasilova@lf1.cuni.cz
tel: 224 965 942 / 5 759

Odborné vzdělání

od 2016: Postgraduální studium v oboru Vývojová a buněčná biologie (1. LF UK)
Školitel: Prof. MUDr. David Sedmera, DSc.
Téma: Vývoj převodního systému srdečního u vybraných skupin obratlovců
od 2015: Terénní lékařsko-archeologicko-antropologické výzkumy (koordinátor: Andrej Shbat, Ph.D.)
2012: Rigorózní zkouška z Anatomie, histologie a embryologie (všeobecné lékařství)
2004–2006: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, magisterské studium, obor Zdravotnická technika a informatika - Mgr.
Obhájená diplomová práce: Radiační zátěž pacientů a personálu při vyšetření scintilační kamerou SPECT/CT
2003: Certificate Clinical Trials Monitoring (Pharmacon Research)
2001–2004: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, bakalářské studium, obor Zdravotnická technika - Bc.
Obhájená bakalářská práce: Optimalizace parametrů celotělového detektoru při měření resorpce vitamínu B12

Profesionální CV

Od 2012: Anatomický ústav 1.LF UK – Asistent
Od 2011: Anatomický ústav 1.LF UK – Vědecký pracovník
2005–2010: Mateřská dovolená
1999–2005: Anatomický ústav 1.LF UK – Zdravotnický pracovník v laboratoři prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc.

Publikace

Kolesová H, Olejníčková V, Kvasilová A, Gregorovičová M, Sedmera D. Tissue clearing and imaging methods for cardiovascular development. iScience. 2021 Apr 1;24(4):102387. PMID: 33981974

Olejnickova V, Kocka M, Kvasilova A, Kolesova H, Dziacky A, Gidor T, Gidor L, Sankova B, Gregorovicova M, Gourdie RG, Sedmera D. Gap Junctional Communication via Connexin43 between Purkinje Fibers and Working Myocytes Explains the Epicardial Activation Pattern in the Postnatal Mouse Left Ventricle. Int J Mol Sci. 2021 Mar 1;22(5):2475. PMID: 33804428

Kvasilova A, Olejnickova V, Jensen B, Christoffels VM, Kolesova H, Sedmera D, Gregorovicova M. The formation of the atrioventricular conduction axis is linked in development to ventricular septation. J Exp Biol. 2020 Oct 12;223(Pt 19):jeb229278. PMID: 33046580

Skuhrová K, Kvasilová A, Svatůňková J, Sedmera D.PMID: 33046580 Cardiac Enlargement in the Chick Embryo Induced by Hypothermic Incubation Is Due to a Combination of Hyperplasia and Hypertrophy of Cardiomyocytes. Folia Biol (Praha). 2019;65(1):36-42. PMID: 31171080

Neckář J, Hye Khan MA, Gross GJ, Cyprová M, Hrdlička J, Kvasilová A, Falck JR, Campbell WB, Sedláková L, Škutová Š, Olejníčková V, Gregorovičová M, Sedmera D, Kolář F, Imig JD. Epoxyeicosatrienoic acid analog EET-B attenuates post-myocardial infarction remodeling in spontaneously hypertensive rats. Clin Sci (Lond). 2019 Apr 29;133(8):939-951. PMID: 30979784

Petrovova E, Giretova M, Kvasilova A, Benada O, Danko J, Medvecky L, Sedmera D. Preclinical Alternative Model for Analysis of Porous Scaffold Biocompatibility Applicable in Bone Tissue Engineering ALTEX. 2019;36(1):121-130. PMID: 30474687

Kvasilova A, Gregorovicova M, Kundrat M, Sedmera D. HNK-1 in Morphological Study of Development of the Cardiac Conduction System in Selected Groups of Sauropsida. Anat Rec (Hoboken). 2019 Jan;302(1):69-82. PMID: 30306736

Vicente Steijn R, Sedmera D, Blom NA, Jongbloed M, Kvasilova A, Nanka O. Apoptosis and epicardial contributions act as complementary factors in remodeling of the atrioventricular canal myocardium and atrioventricular conduction patterns in the embryonic chick heart. Dev Dyn. 2018 Sep;247(9):1033-1042. PMID: 30152577

Gregorovičová M, Kvasilová A, Sedmera D. Ossification Pattern in Forelimbs of the Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis): Similarity in Ontogeny of Carpus Among Crocodylian Species. Anat Rec (Hoboken). 2019 Jan;302(1):69-82. PMID: 29381837

Polakovičová S, Csöbönyeiová M, Filova B, Borovský M, Maršík L, Kvasilová A, Polák Š. Merkel-like cell distribution in the epithelium of the human vagina. An immunohistochemical and TEM study. Eur J Histochem. 2018 Feb 16;62(1):2836. PMID: 29569875

Pesevski Z, Kvasilova A, Stopkova T, Nanka O, Drobna Krejci E, Buffinton C, Kockova R, Eckhardt A, Sedmera D. Endocardial Fibroelastosis is Secondary to Hemodynamic Alterations in the Chick Embryonic Model of Hypoplastic Left Heart Syndrome. Dev Dyn. 2018 Mar;247(3):509-520. PMID: 28543854

Živicová V, Lacina L, Mateu R, Smetana K Jr, Kavková R, Drobná Krejčí E, Grim M, Kvasilová A, Borský J, Strnad H, Hradilová M, Šáchová J, Kolář M, Dvořánková B. Analysis of dermal fibroblasts isolated from neonatal and child cleft lip and adult skin: Developmental implications on reconstructive surgery. Int J Mol Med. 2017 Nov;40(5):1323-1334. PMID: 28901389

A. HAQUE, B. ŠANKOVÁ, A. KVASILOVÁ, E. KREJČÍ, D. SEDMERA. Does Folic Acid Supplementation Rescue Defects in ECE-1-Deficient Mouse Embryos? Folia Biol (Praha). 2014;60(5):244-51. PMID: 25863042

Benes J Jr, Ammirabile G, Sankova B, Campione M, Krejci E, Kvasilova A, Sedmera D. The role of connexin40 in developing atrial conduction. FEBS Lett. 2014 Apr 17;588(8):1465-9. PMID: 24486905


Seznam publikací via Pubmed

Vědecké zaměření

vývoj srdce
převodní systém srdeční
problematika hojení
vývoj a koordinace histologických, IHC a ISH technik
konfokální mikroskopie
lékařsko-archeologicko-antropologické výzkumy
webmaster

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK