česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Květoslav Červený

MUDr. Kvetoslav Cerveny Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

kvetoslav.cerveny@lf1.cuni.cz

Narozen

10. října 1994 v Kutné Hoře

Odborné vzdělání

od 2022: Postgraduální studium v oboru Experimentální chirurgie (1. LF UK)
od 2020: Specializační vzdělávání v oboru ORL a chirurgie hlavy a krku
2014-2020: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta - MUDr.

Profesionální CV

od 2022: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole – sekundární lékař
2021: IKEM očkovací centrum Chodov - lékař
2020–2021: Klinika otorhinolaryngologie a maxillofaciální chirurgie 3. LF UK – sekundární lékař
od 2020: Anatomický ústav 1.LF UK – asistent
2017–2020: Anatomický ústav 1.LF UK – lektor praktických cvičení

Studijní pobyty

2019: Summer School of Experimental Surgery - Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

Vědecké zaměření

Rehabilitace pooperačně vzniklé léze vestibulárního ústrojí

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK