česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

MUDr. Ivo Klepáček, CSc.

MUDr. Ivo Klepáček, CSc. Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Ivo.Klepacek@lf1.cuni.cz
tel: 224 965 778

Narozen

Odborné vzdělání

1972-1976 - Univerzita Karlova, Fakulta všeobecného lékařství - MUDr.
1991 - Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta - CSc.

Profesionální CV

1980 - dosud - Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta UK + 3. lékařská fakulta UK - odborný asistent

Studijní pobyty

1985, 1987 - University of Vilnius, Lithuania
1994 - 95 - University of South Florida, Tampa, USA
2004- 2006 – Kuwait University, Kuwait

Vybrané publikace

Klepacek, I.: Revascularization of the transplanted limb bud in relation to the development of the skeleton and external shape of the limb primordia, Praha, 1991, Universita Karlova - kandidátská disertace

Klepacek, I., Jirsa, M.: Vascular patern in the chorioallantoic membrane(CAM) after laser photosensitive compound treatment. II. Microscopical findings, Fol. Biol. 4, 190 - 196, 1995

Klepáček, M. Jirsa, M. Peterka: Embryotoxicity of TPPS4 AND PS 3 photosensitizers in chicken embryo under different light conditions. Neoplasma 48 (3): 214-220, 2001

M. Peterka, I. Klepáček: Light irradiation increases embryotoxicity of photodynamic therapy sensitizers (5-aminolevulinic acid and Protoporphyrin IX) in chick embryos. Reproductive Toxicology 15: 111- 116, 2001

F. Saleh, W. Renno, I. Klepacek, G. Ibrahim, H. Dashti, S. Asfar, A. Begbehani, H. Al-Sayer, A. Dashti and C. Kerry, 2005: Direct Evidence on the Immune-Mediated Spontaneous Regression of Human Cancer: An Incentive for Pharmaceutical Companies to Develop a Novel Anti-Cancer Vaccine. Current Pharm. Design, 11, 3531-3543

T. Vampola, J. Horáček, I. Klepáček, 2007: Three-dimensional finite element modelling of vocal folds vibration in the human larynx. MAVEBA 2007 Hanušovce nad Topľou, In Paper Book MAVEBA 2007, Eds.: Horáček, J. Šidlof, P. and Švec, J. MAVEBA 2007, 08(6) 3003-3012.

Renno W.M., F. Saleh, I. Klepacek, F. Al-Awadi, 2006: Talin immunogold density increases in sciatic nerve of diabetic rats after nerve growth factor treatment. Medicina (Kaunas), 42(2):147-63. link na PubMed

D. Kachlík, J. Stingl, V. Báča, I. Klepáček, 2007: Large Intestine Wall Blood Vessels. Surg. Radiol. Anat. 29:469-488.

Ježek, P. – Nekvasil, M. – Škobisová, E. – Urbánková, E. – Jirsa, M. – Zadinová, M. – Poučková, P. – Klepáček, I.: Experimental photodynamic therapy with MESO-tetrakisphenylporphyrine (TPP) in liposomes leads to disintegration of human amelanotic melanoma implanted to nude mice. International Journal of Cancer, roč. 103, č. 5, 2003, s. 693-702.

Renno, W. M. – Saleh, F. – Klepáček, I. – Al-Khaledi, G. – Ismael, H. – Asfar, S.: Green tea pain modulating effect in sciatic nerve chronic constriction injury rat model. Nutritional Neuroscience, roč. 9, č. 1-2,2006, s. 41-47.

Klepáček, I., Naňka, O.: "Bochdalek" skull (syngnathia): CT examination. Brat. Lék. Listy: 110(12):796-801.2009

Šidlof, P., Švec, J.G., Horáček, J., Veselý, J., Klepáček, I., Havlík, R.: Geometry of human vocal folds and glottal channel for mathematical and biomechanical modeling of voice production. J Biomech. 2008;41(5):985-95.

Klepáček, I., Zedníková-Malá, P. 2012: Bochdalek´s skull: morphology report and reconstruction of face Forensic Sci Med Pathol DOI 10.1007/s12024-012-9375-5; pp.10

Vědecké zaměření

Vaskularizace a revaskularisace experimentálně vytvořených transplantátů,
vývojová a funkční anatomie hlavy a krku,
teratologie

Podrobnější zaměření

Cílené vyřazení růstově aktivních zón zárodku pomocí derivátů přirozených porfyrinů na bázi TTPS

Tématika zahrnuje:

 • Studium morfologických aspektů horních cest dýchacích se zaměřením na hlasové vazy člověka.
 • Cílem je rozlišit a určit hustotně a stavebně rozdílné složky hlasového aparátu a na digitální úrovni vytvořit trojrozměrný model lidského hrtanu jako podklad pro individuálně programovatelné konstrukce hlasových náhrad, které bude možné umístit do hrtanu nebo průdušnice.
 • Řešeno v rámci spolupráce s IKEM, Ústavem makromolekulární chemie a fakultou mechaniky a mechanotroniky ČVÚT v Praze.
 • Publikace:

  Šidlof, P., Švec, J.G., Horáček, J., Veselý, J., Klepáček, I., Havlík, R.: Geometry of human vocal folds and glottal channel for mathematical and biomechanical modeling of voice production. J Biomech. 2008;41(5):985-95. ISSN: 0021-9290; 1873-2380 (elektronická verze).

  Klepacek, I., Jirak, D., Smrckova, M.D., Janouskova, O., Vampola, T.: The Human Vocal Fold Layers. Their Delineation Inside Vocal Fold as a Background to Create 3D Digital and Synthetic Glottal Model. J Voice. 2015 Sep 29. pii: S0892-1997(15)00170-8. doi: 10.1016/j.jvoice.2015.08.004. [Epub ahead of print]

  Další studie

  Rekonstrukční anatomie měkkých tkání a utváření obličeje
  na základě morfologických znaků u fenotypově definovaných a malformovaných lebek.

  Publikace:

  Klepáček, I., Naňka, O.: "Bochdalek" skull (syngnathia): CT examination. Brat. Lék. Listy: 110(12):796-801.2009

  Klepáček, I., Zedníková-Malá, P. 2012: Bochdalek´s skull: morphology report and reconstruction of face. Forensic Sci Med Pathol. 2012; 8 (4): 451-459

  Shbat, A., Smrcka, V.: Children´s cranial lesions from Neolithic. Prague Med Rep 2009; 110 (2): 114-119

  Zpět na vrchol

  © Anatomický ústav 1.LF UK