česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

MUDr. Veronika Němcová, CSc.

MUDr. Veronika Němcová, CSc. Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Veronika.Nemcova@lf1.cuni.cz
tel: 224 965 762

Odborné vzdělání

1982 - 1988 - Univerzita Karlova, Fakulta všeobecného lékařství - MUDr.

1997 - Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta - CSc.

Profesionální CV

1988 - 1992 - Anatomický ústav, 1. LF UK - asistent
1992 - nyní - Anatomický ústav, 1. LF UK - odborný asistent

Studijní pobyty

1994, 1995 dvouměsíční pobyty v Dept. Anat. and Embryol. Fac.Sci. Med. Katholieke Universiteit Nijmegen, Holandsko

Vybrané publikace

Němcová, V., Petrovický P., Donkelaar, H-J.: Dorsal Tegmentum of the Pontomesencephalic Junction of the Rat - Immunohistochemistry (Choline Acetyl Transferase, Tyrosin Hydroxylase, Substance P) and NADPH-diaphorase Histochemistry. J.Brain Res. 38, 231-241, 1997

Němcová, V., Petrovický, P. and Hans J. ten Donkelaar: The effect of electrolytic thalamic lesions on the nitric oxide synthase (NOS) expression of neurons of the laterodorsal tegmental and pedunculopontine nuclei in rats. J.Chem. Neuroanat. 17: 227-232, 2000

Petrovický, P., Němcová V.: Differences in the NADPH-diaphorase positivity of the cholinergic brain stem neurons following damage of theirs thalamic termination field. Sborník lékařský 101 (2), 131-142, 2000

NĚMCOVÁ, V., KRÁSENSKÝ, J., KEMLINK, D., PETROVICKÝ, P., VANĚČKOVÁ, M., SEIDL, Z., RULSEH, A., BUŠKOVÁ, J., ŠUSTA, M., ŠONKA, K.: Hippocampal but not amygdalar volume loss in narcolepsy with cataplexy. Neuroendocrinology Letters. 2015, 36(7), 682-688. ISSN 0172-780X. IF = 0.946 (2015)

ŠUSTA, M., NĚMCOVÁ, V., BIZIK, G., ŠONKA, K.: Emotion stimulus processing in narcolepsy with cataplexy. Journal of Sleep Research. 2017, 26(1), 30-37. ISSN 0962-1105. DOI: 10.1111/jsr.12444 IF = 3.259 (2016)

BARTOŠ, R., NĚMCOVÁ, V., RADOVNICKÝ, T., SEJKOROVÁ, A., MALUCELLI, A., ORLICKÝ, M., TREBICKÝ, F., SAMEŠ, M.: Gliomy limbického a paralimbického systému, technika a výsledky resekcí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, 79(2), 131-147. ISSN 1210-7859. IF = 0.368 (2016)

BRABEC, J., BULDOV, S. V., CITA, S., CITOVÁ, I., NĚMCOVÁ, V., NOVÁKOVÁ, Z., SMAZALOVÁ, J., KACHLÍK, D.: Lidské tělo. 2 vyd. Praha: Knižní klub, 2016. 288 s. ISBN 978-80-242-5301-5.

KAISER, R., ASTL, J., BELŠAN, T., BENEŠ, V., DVOŘÁKOVÁ, P., HRABAL, P., KRAMÁŘ, F., KUKAČKOVÁ, M., MASOPUST, V., NĚMCOVÁ, V., ŘÍHA, M., SÁDLOVÁ, T., SKALKOVÁ, I., TUČEK, M., TYLL, T., VONDRÁČKOVÁ, D.: Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupů. 1 vyd. Praha: Grada, 2016. 212 s. ISBN 978-80-247-5808-4.

VACHATA, P., SAMEŠ, M., BETKA, J., BOJAR, M., CEÉ, J., CIHLÁŘ, F., FRAJER, L., HUMHEJ, I., CHOVANEC, M., JELÍNKOVÁ, V., KLENER, J., KOLÁŘ, P., KOZÁK, J., KUFA, R., LIŠČÁK, R., NĚMCOVÁ, V., PETROVICKÝ, P., SKŘIVAN, J., TICHÝ, M., TOMÁŠ, R., VAVERKA, M., VLASÁK, A., ZÁBRODSKÝ, M., ZIKMUND, L., ZOLAL, A., ZVĚŘINA, E.: Lícní nerv: anatomie, patologie, léčba. 1 vyd. Praha: Mladá fronta, 2016. 381 s. ISBN 978-80-204-3252-0.

Vědecké zaměření

neuroanatomie
cytoarchitektonika a spoje kmenových struktur
NADPH-diaphorasa pozitivní neurony v mozkovém kmeni

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK