česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Mgr. Andrej Shbat, Ph.D.

Mgr. Andrej Shbat, Ph.D. Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

andrej.shbat@lf1.cuni.cz
tel: 224 965 771

Odborné vzdělání

2018: Soudní znalectví v oboru forenzní antropologie
2007–2013: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, Obor Dějiny lékařství/paleopatologie - Ph.D.
1999–2005: Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie - Mgr.

Studijní pobyty

11/2013: Universidad de Murcia, Facultad de Veterinaria, Dept. Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas (Murcia, Španělsko)
2002–2003: Universidade de Coimbra, Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Departamento de Antropologie (Coimbra, Portugalsko)

Profesionální CV

2013–dosud: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Anatomický ústav - asistent, od 07/2013 odborný asistent
2010–2013: Ministerstvo kultury ČR v Praze - ochrana archeologických a antropologických lokalit
2007–2013: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků - prezenční doktorské studium v oboru Dějiny lékařství/paleopatologie
2006–2007: Ministerstvo kultury ČR v Praze - obor památkové péče
2005–2006: Anglo-německá obchodní akademie - výuka Aj

Vědecké zaměření

Systematická a srovnávací anatomie
Experimentální embryologie
Forenzní antropologie
Terénní lékařsko-antropologické výzkumy
Paleopatologie a patologie
Rekonstrukční anatomie měkkých tkání a utváření obličeje
Muzeologie
Plastinace

Členství v odborných společnostech

Česká společnost antropologická
Paleopathology Association
Česká anatomická společnost

Publikační činnost

Shbat, A., Vystrčilová, M. 2002: Identifikace kosterních pozůstatků biskupa Jana Filipce. In Ve službách archeologie IV. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, Geodrill, Archeologický ústav, Slovenská akademie vied Nitra. ISBN 80-7275-041-0, s. 263-267. Brno. (RIV/00216224:14110/03:00008037)

Prokeš, L., Vystrčilová, M., Shbat, A., Kanický, V., Otruba, V. 2004: Chemická analýza kosterních pozůstatků z františkánského kláštera v Uherském Hradišti (Příspěvek k identifikaci pozůstatků biskupa Jana Filipce). In Ve službách archeologie V. Brno: 2004. ISBN 80-7275-051-8, s. 259-269.

Shbat A., Smrčka V. 2009: Children´s cranial lesions from Neolithic. Prague Medical Report 110 (2), p. 114 – 119

Shbat A., Růžičková I., Herlová P. 2009: Skeletal Health of Late Neolithic Populations from Bohemia. ANTHROPOLOGIE 47/3, p. 195 – 214

Shbat A., Růžičková I. 2013: „War“ Injuries in Eneolithic in Bohemia Based on study of Human Skeletal Remains“. CLIX. 2013 War Injuries from Past to Present. Acta Universitatis Carolinae – Medica. ISBN 978-80-246-2290-3

Terénní lékařsko-archeologicko-antropologické výzkumy

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK