česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

klempir Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2
tel: 224 965 ???

Narozen

Odborné vzdělání

2001-2009: 1. LF UK Praha - všeobecné lékařství
2002 - 2005 - PGS - oborová rada: Neurovědy, 1. LF UK, Praha, téma: Huntingtonova nemoc: analýza vztahu mezi klinickými, funkčními a morfologickými parametry - Ph.D.

Profesionální CV

1998 - 2002 lektor praktických cvičení z anatomie na 1. LF UK
2002 - 2005 asistent Anatomického ústavu 1. LF UK
2005 - nyní odborný asistent Anatomického ústavu 1. LF UK
Atestovaný neurolog a odborný asistent na Neurologické klinice 1.LF UK a VFN

Vybrané publikace

Klempíř J, Židovská J, Štochl J, Kebrlová V, Uhrová T, Roth J. The number of CAG repeats within the normal allele does not influence the age of onset in Huntington's disease. Mov Disord. 2010 Nov 10. link na PubMed

Klempíř J, Klempířová O., Roth J. Influence of emotional instability on behavioral disorders in DYT11. Mov Disord. 2010;25:791-2. link na PubMed

Štochl J, Hagtvet KA, Brožová H, Klempíř J, Roth J, Růžička E. Handedness does not predict side of onset of motor symptoms in Parkinson's disease. Mov Disord. 2009;24:1836-9. link na PubMed

Klempíř J, Klempířová O, Stochl J, Spačková N, Roth J. The relationship between impairment of voluntary movements and cognitive impairment in Huntington's disease. J Neurol. 2009;256:1629-33. link na PubMed

Klempíř J, Roth J, Zárubová K, Písačka P, Špačková N, Tilley L. The McLeod syndrome without acanthocytes: a case report. Parkinsonism Relat Disord, 2008; 14:364-6. link na PubMed

Klempířová O, Jech R, Urgošík U, Klempíř J, Špačková N, Roth J and Růžička J. Deep brain stimulation of the subthalamic nucleus and cognitive functions in Parkinson‘s disease. Prague Med Rep, 2007; 108:315-23. link na PubMed

Vymazal J, Klempíř J, Jech J, Syka M, Růžička E, Roth J. MR Relaxometry in Huntington´s Disease: Correlation between Imaging, Genetic and Clinical Parameters. J Neurol Sciences, 2007; 263:20-5. link na PubMed

Jech R, Klempíř J, Židovská J, Vymazal J, Růžička E, Klempířová O, Roth J. Variations of selective gray and white matter atrophy in Huntington’s disease. Mov Dis, 2007; 22:1783-9. link na PubMed

Vědecké zaměření

neurovědy a klinická anatomie
Diagnostika, léčba a výzkum neurodegenerativních onemocnění postihujících bazální ganglia, zejména Huntingtonova a Parkinsonova nemoc.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK