česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

RNDr. Hana Kolesová, Ph.D.

RNDr. Hana Kolesová, Ph.D. Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

hana.kolesova@lf1.cuni.cz
tel: 224 965 710

Odborné vzdělání

2003-2008 – Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, postgraduální studium biomedicíny, obor vývojová biologie – Ph.D.
2008 - Univerzita Karlova, Přírodovědecká Fakulta UK - RNDr.
1998 - 2003 - Univerzita Karlova, Přírodovědecká Fakulta UK, magisterské studium, obor biologie, specializace zoologie - Mgr.

Profesionální CV

2008 – dosud – Anatomický ústav 1.LF UK – odborný asistent
2002 - 2008 - Anatomický ústav 1.LF UK – asistent

Studijní pobyty

2017 – čtrnáctidenní stáž v laboratoři Prof. Sugi, Medical University of South Carolina, Charleston, USA
2006-2007 - roční stáž v laboratoři Prof. Roelinka, University of Washington, Seattle, USA. Téma: Vliv Shh na vývoj cévního systému
2001 – 2002 - čtyři stáže na Universitě v Salzburgu, Rakousko, v laboratoři Prof. Lametschwandtnera. Kurs nástřikových metod cévního systému a rastrovací elektronové mikroskopie
2001 - tříměsíční stáž na Universitě v Lyonu, Francie, v laboratoři Prof. Exbrayata. Práce na vývoji aortálních oblouků Typhlonectes compressicauda (Gymnophiona)

Vybrané publikace

Kolesová H, Čapek M, Radochová B, Janáček J, Sedmera D.Comparison of different tissue clearing methods and 3D imaging techniques for visualization of GFP-expressing mouse embryos and embryonic hearts. Histochem Cell Biol. 2016 Aug;146(2):141-52

Kolesová H, Roelink H, Grim M. 2008. Sonic hedgehog is required for the assembly and remodeling of branchial arch blood vessels. Dev Dyn 237:1923-1934

Kolesová, H, Lametschwandtner, A, Roček, Z. 2007. The evolution of amphibian metamorphosis: insights based on the transformation of the aortic arches of Pelobates fuscus (Anura). J Anat 210: 379-93

Researcher ID - Anatomy & Morphology; Developmental Biology

Vědecké zaměření

Embryonální vývoj srdce na modelu Connexin40-GFP myší. Zaměřeno na vývoj převodního systému srdečního u normálních myší a u myší s defektem komorového septa.

Embryonální vývoj koronárních tepen pomocí konfokální mikroskopie, kdy je celé srdce projasněno a následně analyzováno a zpracováno do 3D modelu a animací.

Nástřik koronárních tepen (Microfil) a následná 3D analýza pomocí microCT.

Disertační práce (2008) - Studium diferenciace a migrace endothelových buněk embryonálních cév pod vlivem signální molekuly Sonic hedgehog (Shh). Mechanismy vývoje krevních cév v žaberní oblasti

Diplomová práce (2003) - Vývoj aortálních oblouků v průběhu metamorfózy Pelobates fuscus (Amphibia, Anura)

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK