česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

RNDr. Hana Kolesová, Ph.D.

RNDr. Hana Kolesová, Ph.D. Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

hana.kolesova@lf1.cuni.cz
tel: 224 965 710

Hledáme bakalářské, magisterské a PhD studenty

Publikace

Seznam publikací via Pubmed

Researcher ID - Anatomy & Morphology; Developmental Biology

ORCID QR Kolesová

ORCID

Vědecké zaměření

Embryonální vývoj srdce
Vrozené srdeční vady
Vývoj koronárních cév
NOTCH signalizace
SHH signalizace
Zobrazovací metody

Zahraniční stáže

2018–2019: Fulbrightovo stipendium – roční stáž v laboratoři prof. Michiko Watanabe, Case Western Reserve University, Cleveland, USA
2017: čtrnáctidenní stáž v laboratoři Prof. Sugi, Medical University of South Carolina, Charleston, USA
2006–2007: roční stáž v laboratoři Prof. Roelinka, University of Washington, Seattle, USA. Téma: Vliv Shh na vývoj cévního systému
2001–2002: čtyři stáže na Universitě v Salzburgu, Rakousko, v laboratoři Prof. Lametschwandtnera - kurs nástřikových metod cévního systému a rastrovací elektronové mikroskopie
2001: tříměsíční stáž na Universitě v Lyonu, Francie, v laboratoři Prof. Exbrayata. Práce na vývoji aortálních oblouků Typhlonectes compressicauda (Gymnophiona)

Odborné vzdělání

2003–2008: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, postgraduální studium biomedicíny, obor vývojová biologie – Ph.D.
2008: Univerzita Karlova, Přírodovědecká Fakulta UK – RNDr.
1998–2003: Univerzita Karlova, Přírodovědecká Fakulta UK, magisterské studium, obor biologie, specializace zoologie – Mgr.

Profesionální CV

2008–dosud: Anatomický ústav 1.LF UK – odborný asistent
2002–2008: Anatomický ústav 1.LF UK – asistent

Odkazy na rozhovor pro FULBRIGHT

video
článek
podcast, celý rozhovor

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK