česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Ing. Eliška Krejčí, Ph.D.

Ing. Eliška Krejčí, Ph.D. Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

eliska.krejci@lf1.cuni.cz
tel: 224 96 57 65

Narozena

12. září 1978 v Jilemnice

Odborné vzdělání

1997 – 2002 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Ústav biochemie a mikrobiologie, obor: Obecná a aplikovaná biochemie, zaměření: Biochemie a genetika mikroorganismů, téma diplomové práce: Izolace a charakterizace restrikčně-modifikačního systému RcpSBI bakterie Rhodobacter capsulatus SB1003 (Ing.)

2002 - 10 postgraduální studium v biomedicíně - obor vývojová biologie, 1. LF UK, téma: Molekulární mechanismy ovlivňující účast buněk neurální lišty na vývojových dějích a homeostase ve vybraných lokalizacích. - Ph.D.

Profesionální CV

2001 – 2002 Centrum integrované genomiky na VŠCHT Praha, laboratoř prof. Václava Pačesa

2002 – 1. lékařská fakulta UK, Anatomický ústav, Laboratoř pro molekulární patofyziologii a molekulární morfologii - prof. Miloš Grim

Vybrané publikace

Karafiat V, Dvorakova M, Krejci E, Kralova J, Pajer P, Snajdr P, Mandikova S, Bartunek P, Grim M, Dvorak M (2005) Transcription factor c-Myb is involved in the regulation of the epithelial-mesenchymal transition in the avian neural crest. Cell. Mol. Life. Sci. 62:2516-25 link na PubMed

Valasek P, Theis S, Krejci E, Grim M, Maina F, Shwartz Y, Otto A, Huang R, Patel K (2010) Somitic origin of the medial border of the mammalian scapula and its homology to the avian scapula blade. J. Anat. 216:482-8. link na PubMed

Liska F, Snajdr P, Sedová L, Seda O, Chylikova B, Slamova P, Krejci E, Sedmera D, Grim M, Krenova D, Kren V (2009) Deletion of a conserved noncoding sequence in Plzf intron leads to Plzf down-regulation in limb bud and polydactyly in the rat Dev. Dyn. 238:673-84. link na PubMed

Krejčí E, Grim M (2010) Isolation and characterization of neural crest stem cells from adult human hair follicles Fol. Biol. (Praha) 56:149-57. link na PubMed

Liska F, Gosele C, Rivkin E, Tres L, Cardoso MC, Domaing P, Krejci E, Snajdr P, Lee-Kirsch MA, de Rooij DG, Kren V, Krenova D, Kierszenbaum AL, Hubner N (2009) Rat hd mutation reveals an essential role of centrobin in spermatid head shaping and assembly of the head-tail coupling apparatus. Biol. Reprod. 81:1196-205. link na PubMed

Vědecké zaměření

Molekulární a vývojová biologie

Prezentace z přednášky pro střední školy o kmenových buňkách

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK