česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Ivan Helekal, akademický malíř

Ivan Helekal Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

tel: 224 965 775

Ivan Helekal (1958), akademický malíř, odborný pracovník Anatomického ústavu, vedoucí ateliéru řezby na Střední a Vyšší škole umělecko-průmyslové v Praze 3.

Ivan Helekal je absolventem Vysoké školy umělecko průmyslové (ateliér monumentální malby u profesora Quido Fojtíka). V Anatomickém ústavu působil jako odborný pracovník v letech 1990 – 1994 a nyní opět od roku 1998.

Je autorem výukových obrazů a anatomických ilustrací v učebních textech a pomůckách:

Vrabcová M.: Sada dvanácti plakátů pro výuku anatomie, Epava Olomouc (1993-5)

Dylevský I.: Somatologie pro střední zdravotní školy (1995)

Petrovický P. et al.: Systematická a topografická klinická anatomie (1995)

Čihák R.: Anatomie 3 (1997)

Zeman M. a kol.: Chirurgická propedeutika (1998)

Klepáček I., Mazánek J. a kol.: Klinická anatomie ve stomatologii (2001) Pařízek A. a kol.: Porodnická analgezie a anestezie (2001)

Grim, M., Druga, R. et al.: Základy anatomie 1., Galén 2001

Grim, M., Druga, R. et al.: Základy anatomie 5., Galén 2002

Ashermann, M. a kol.: Kardiologie, Galén 2004

Halaška, M. et al.: Urogynekologie, Galén 2004

Hořejší, J.: Křeslo pro Fausta I. a II.. Galén 2002, 2003

Čihák, R.: obnovené vydání Anatomie 1 a 2, Grada 2002

Dále je autorem plakátů, publikací Studentské vědecké konference a výročních zpráv pro Univerzitu Karlovu - 1. lékařskou fakultu.

Ivan Helekal modeluje povrch a znázorňuje prostor pomocí americké retuše. V Helekalových ilustracích je student snadno veden složitými strukturami k pochopení jejich topografických vztahů. Svůj vztah k anatomické kresbě formuloval Ivan Helekal takto: „Mám-li říci něco o anatomické kresbě, napadá mě především to, že jde o kresbu zcela odlišnou od jakékoliv jiné výtvarné discipliny. Více než kdykoliv jindy jsem poučován o tom, že oči „lžou“. Detail, který z výtvarného hlediska považuji za nepodstatný, se ukáže z anatomického hlediska za klíčový. Přesto však neznamená, že anatomická kresba je prosta všech výtvarných a estetických ambicí.“ (Sborník lékařský Vol.100, 1999 No.4).

Volná tvorba Ivana Helekala je zaměřena na figurální malbu s důrazem na plošně dekorativní účinek barvy. V současné době také již pátým rokem učí na Střední umělecko-průmyslové škole v Praze, kde je vedoucím atelieru řezby. V hodinách se studenty se zabývá i figurální tvorbou a navrhováním tj. kombinace tvarového řešení a fantazie s ohledem na specifiku dřevěné plastiky. Tvorbu Ivana Helekala můžeme také obdivovat ve veřejných interiérech např. interiér Italské cukrárny u Novoměstské radnice na Praze 2. Před rokem 1990 vystavoval svoji tvorbu též v pražských klubech.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK