česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.

Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Rastislav.Druga@lf1.cuni.cz
tel: 224 965 823

Narozen

Odborné vzdělání

1963 - promoce na FVL UK v Praze
1976 - CSc. - kandidátská disertační práce "Claustrum - vývoj, struktura a spoje"
1982 - jmenován docentem normální anatomie, histologie a embryologie
1992 - DrSc.
1996 - jmenován profesorem

Profesionální CV

1964 - 1995 - Anatomický ústav FVL UK
1995 - 2003 - Ústav funkční anatomie 2. LF UK v Praze.
2001 - dosud - Anatomický ústav 1. LF UK (částečný úvazek)
2003 - dosud - přednosta Anatomického ústavu 2. LF UK

Vědecké zaměření

neuroanatomie,
struktura a organizace bazálních ganglií,
histochemie vybraných oblastí CNS,
funkční organizace sluchové dráhy,
experimentální ovlivnění NOS pozitivních systémů mozku.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK