česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

1. ročník - zubní lékařství

   Obecně

Program a obsah studia anatomie, podmínky absolvování 2023/2024
Doporučená literatura 2023/2024
Otázky k závěrečné zkoušce z anatomie podle systémů
Otázky k závěrečné zkoušce ve čtveřicích
Jaké nástroje jsou vhodné pro pitevní cvičení?
Kde zakoupit model lebky
Rozvrh praktik a jejich umístění dle skupin LS 2023/2024 NOVÉ
Pravidla a termíny konání zkoušek z anatomie, informace o přihlašování v akademickém roce 2023/2024 NOVÉ

    Zimní semestr

Úvodní informace o výuce pro zimní semestr 2023/2024
Syllabus přednášek pro zimní semestr 2023/2024
Syllabus praktických cvičení pro zimní semestr 2023/2024

   Letní semestr

Syllabus přednášek pro letní semestr 2023/2024 NOVÉ
Syllabus praktických cvičení pro letní semestr 2023/2024 NOVÉ
Termíny pitev v letním semestru 2023-2024 NOVÉ

© Anatomický ústav 1.LF UK

http://anat.lf1.cuni.cz