česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

1. ročník - zubní lékařství

   Obecně

Program a obsah studia anatomie, podmínky absolvování
Doporučená literatura
Otázky k závěrečné zkoušce z anatomie podle systémů
Otázky k závěrečné zkoušce ve čtveřicích
Jaké nástroje jsou vhodné pro pitevní cvičení?
Kde zakoupit model lebky
Studovna a půjčování kostí k prezenčnímu studiu
Rozvrh praktik a jejich umístění dle skupin

    Zimní semestr

Úvodní informace o výuce pro zimní semestr 2022/2023
Syllabus přednášek pro zimní semestr 2022/2023
Syllabus praktických cvičení pro zimní semestr 2022/2023

   Letní semestr

Syllabus přednášek pro letní semestr 2022/2023
Syllabus praktických cvičení pro letní semestr 2022/2023
Termíny pitev v letním semestru 2022-2023

© Anatomický ústav 1.LF UK

http://anat.lf1.cuni.cz