česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

ANATOMIE pro posluchače všeobecného lékařství (B03004)
a zubního lékařství (B03030) Syllabus přednášek - zimní semestr 2023/2024

Paralelka 1 (1001 – 1010), Velká posluchárna: úterý 11:00 – 12:30, pátek 10:45 – 12:15
Paralelka 2 (1011 – 1020) + Zubní lékařství, Velká posluchárna: středa 9:00 – 10:30, pátek 9:00 – 10:30


Týden Obě paralelky + ZL Téma
1. 2.10.-6.10. Na, Va
Na, Va
Úvod do studia anatomie, anatomické názvosloví, roviny a směry.
Úvod do vývoje orgánových systémů. Obecná anatomie kosti.
2. 9.10.-13.10. Ba, Ba
Na, Na
Růst kosti. Obecná anatomie a vývoj kloubu.
Klouby horní končetiny a jejich pohyblivost.
3. 16.10.-20.10. Ba, Ba
Na, Na
Pánev jako celek. Klouby volné dolní končetiny a jejich pohyblivost.
4. 23.10.-27.10. Sd, Sd
Sd, Na
Obecná anatomie svalu, jeho cévní zásobení a inervace.
Obecná angiologie. Stavba periferního nervu.Přehled svalů horní končetiny, osteofasciální prostory, přehled cév a nervů I.
5. 30.10.-3.11. Sd, Sd
Na, Na
Přehled svalů horní končetiny, osteofasciální prostory, přehled cév a nervů II.
Přehled svalů dolní končetiny, osteofasciální prostory, přehled cév a nervů I.
6. 6.11.-10.11. Na, Sh
Na, No
Přehled svalů dolní končetiny, osteofasciální prostory, přehled cév a nervů II. Vývoj končetin.
Obratle, žebra, sternum, spojení na páteři a hrudníku. Vývoj osového skeletu.
7. 13.11.-17.11. Va, --
Va, --
Svaly hrudníku. Svaly břicha. Přehled zádových svalů. Vývoj bránice.
Tříselný kanál. Cévy a nervy stěny trupu. Operační přístupy do dutiny břišní.
8. 20.11.-24.11. Kl, Kl
Dr, Dr
Lebka: princip stavby a vývoje. Přehled kostí neurocrania a splanchnocrania.
9. 27.11.-1.12. Kl, Kl
Dr, Dr
Spojení na lebce, části a prostory lebky. Lebka novorozence.
Žvýkací svaly, mimické svaly a jejich inervace.
10. 4.12.-8.12. Ně, Ně
Kl, Kl
Svaly krku a jejich inervace, osteofasciální prostory krku.
Nervově cévní svazek krční. A. carotis externa, a. subclavia.
11. 11.12.-15.12. Va, Pt
Va, Pt
Obecná stavba a vývoj trávicího ústrojí. Dutina ústní, jazyk, slinné žlázy, hltan; jejich cévy a inervace.
Zuby, patro, rozštěpové vady.
12. 18.12.-22.12. Be, Be
Sm, Sm
Stavba jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, konečníku, pankreatu, játer, žlučových cest, jejich syntopie, cévy a inervace.
13. 1.1.-5.1. Be, Be
Sm, Sm
Rtg anatomie GIT. Aorta abdominalis, v. cava inferior portální oběh.
Peritoneální prostory, jejich vývoj.
14. 8.1.-12.1. Sz, Sz
Sz, Sz
Obecná anatomie a vývoj lymfatického systému, hlavní mízní kmeny, stavba uzliny a centrálních lymfatických orgánů.
Lymfatické zásobení orgánů trávicího systému, MALT. Syntopie sleziny.
15. 15.1.-19.1. Va, Va
Sd, Sd
Mikroskopická stavba dýchacích cest a respiračního oddílu plíce.
Makroskopická stavba orgánů dýchacího ústrojí, jeho cévy, uzliny, BALT a inervace, jeho vývoj.
Mediastinum. Aorta thoracica, v. cava superior. Syntopie thymu.

Ba - Bartoníček, Be - Beneš, Dr – Druga, Kl - Klepáček, Na – Naňka, Ně – Němcová,
No - Nováková, Pt - Peterka, Se - Sedmera, Sh - Shbat, Sm - Smetana, Sz - Szabo, Va - Valášek

Středa 26. 10. – imatrikulace, Pátek 17. 11. a Pondělí 1. 1. – státní svátek

V současnosti jsou dostupné starší většinou ozvučené prezentace v
Moodle pod kódem B03004.

V Praze 28. září 2023 doc. MUDr. Ondřej, Naňka, Ph.D.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK