česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

1. ročník - bakalářské studium - kombinované

   Obecně

Doporučená literatura
Otázky k závěrečné zkoušce z anatomie

    Zimní semestr

Syllabus výuky pro kombinované bakalářské studium anatomie v zimním semestru 2019-20
Podmínky absolvování a obsahová náplň pro studující kombinovaného studia v zimním semestru 2019/2020

© Anatomický ústav 1.LF UK