česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Učební texty a atlasy vhodné ke studiu anatomie
pro posluchače bakalářského studia

kniha Přehled anatomie Ondřej Naňka, Miloslava Elišková:
Přehled anatomie. Čtvrté vydání. 2019
Vydavatel:Galén

nebo

kniha Přehled anatomie Ondřej Naňka, Miloslava Elišková:
Přehled anatomie. Třetí, doplněné a přepracované vydání. 2015
Vydavatel:Galén

nebo

kniha Přehled anatomie Ondřej Naňka, Miloslava Elišková
Přehled anatomie. Druhé, doplněné vydání. Grada - Karolinum, 2009

Vždy korigujte rozsah studované látky s náplní seminářů a praktik, kde vyzdvihujeme to podstatné, co budete potřebovat k závěrečné zkoušce.

Dalším vodítkem ke studiu jsou prezentace dostupné v Moodle:

Ke studiu anatomie jsou vhodné také anatomické atlasy nebo místo nich můžete využít např. stránky AnatoNomina a pro stručnost popisu a kreseb je možný i anatomický obrazový slovník.

OBRAZOVÝ SLOVNÍK

Feneis, H.: Anatomický obrazový slovník. Praha, Grada, Avicenum, 1996

Dauber W: Feneisův obrazový slovník anatomie. Praha, Grada, 2007

ANATOMICKÉ ATLASY

Grim M., Naňka O., Helekal I.: Atlas anatomie člověka. 1. a 2.díl, Praha, Grada, 2014 a 2017, 1. vydání

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK