česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Učební texty a atlasy vhodné ke studiu anatomie
pro posluchače kombinovaného bakalářského studia

kniha Přehled anatomie Ondřej Naňka, Miloslava Elišková:
Přehled anatomie. Čtvrté vydání. 2019
Vydavatel: Galén

nebo

kniha Přehled anatomie Ondřej Naňka, Miloslava Elišková:
Přehled anatomie. Třetí, doplněné a přepracované vydání. 2015
Vydavatel: Galén

Vždy korigujte rozsah studované látky s náplní seminářů a praktik, kde vyzdvihujeme to podstatné, co budete potřebovat k závěrečné zkoušce.

Dalším vodítkem ke studiu jsou prezentace dostupné v Moodle:

Ke studiu anatomie jsou vhodné také

ANATOMICKÉ ATLASY

nebo

místo nich můžete využít např. stránky AnatoNomina

a pro stručnost popisu a kreseb je možný i

ANATOMICKÝ OBRAZOVÝ SLOVNÍK

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK