česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

4. ročník - obor všeobecné lékařství - Klinická topografická anatomie (B01312)

Vedoucí kurzu: Doc. Ondřej Naňka (sk. A) + Dr. Andrej Shbat (sk. B)

Cíl: Oživit znalosti anatomie před vstupem do klinické fáze studia.

Zaměření: Anatomické struktury a pojmy významné klinicky a v zobrazovacích metodách; demonstrace a prezentace anatomických podkladů pro výkony v rámci intenzivní péče, pro nejčastější chirurgické přístupy a pro fyzikální a neurologické vyšetření.

Uspořádání: Předmět je vyučován v 1.–3. týdnu sedmého semestru (36 hodin). Polovina času bude věnována úvodním přednáškám (2 x 45 min), ve kterých budou uváděny anatomické pojmy v jednotlivých krajinách těla, na které budou navazovat klinické aspekty probírané krajiny. Druhá polovina času (105 min) bude probíhat v pitevně a bude věnována demonstracím a pokročilé pitvě za účasti demonstrátorů, lektorů a učitelů. Ročník (LEK a ALEK) bude rozdělen na dvě poloviny, které se budou střídat obden. V pátek 3. týden zakončeno klasifikovaným zápočtem.


Zimní semestr

Informace k předmětu 2023/2024

Syllabus přednášek 2023/2024

Přednášky z klinické anatomie (prezentace)

Texty z klinické anatomie ke stažení v zip archivu

Otázky ke klasifikovanému zápočtu z klinické anatomie podle krajin

Rozdělení studentů do skupin - kurz A - kruhy 1-10

Rozdělení studentů do skupin - kurz B - kruhy 11-16

© Anatomický ústav 1.LF UK