česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

1. ročník - všeobecné lékařství

   Obecně

Program a obsah studia anatomie, podmínky absolvování 2023/2024
Doporučená literatura 2023/2024
Otázky k závěrečné zkoušce z anatomie podle systémů
Otázky k závěrečné zkoušce ve čtveřicích
Jaké nástroje jsou vhodné pro pitevní cvičení?
Kde zakoupit model lebky
Studovna a půjčování kostí k prezenčnímu studiu ZS 2023/2024
Rozvrh praktik a jejich umístění dle skupin ZS 2023/2024

    Zimní semestr

Úvodní informace o výuce pro zimní semestr 2023/2024
Syllabus přednášek pro zimní semestr 2023/2024
Syllabus praktických cvičení pro zimní semestr 2023/2024
Termíny pitevních cvičení pro zimní semestr 2023/2024
Náplň pitevních cvičení v zimním semestru 2023/2024 - kurs A,B
Náplň pitevních cvičení v zimním semestru 2023/2024 - kurs C,D

   Letní semestr

Syllabus přednášek pro letní semestr 2022/2023
Syllabus praktických cvičení pro letní semestr 2022/2023
Termíny pitev v letním semestru 2022/2023

© Anatomický ústav 1.LF UK