česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

1. ročník - všeobecné lékařství

   Obecně

Program a obsah studia anatomie, podmínky absolvování 2023/2024
Doporučená literatura 2023/2024
Otázky k závěrečné zkoušce z anatomie podle systémů - aktualizace 16. února 2024
Otázky k závěrečné zkoušce ve čtveřicích - aktualizace 16. února 2024
Jaké nástroje jsou vhodné pro pitevní cvičení?
Kde zakoupit model lebky
Rozvrh praktik a jejich umístění dle skupin LS 2023/2024 NOVÉ
Pravidla a termíny konání zkoušek z anatomie, informace o přihlašování v akademickém roce 2023/2024 NOVÉ

    Zimní semestr

Úvodní informace o výuce pro zimní semestr 2023/2024
Syllabus přednášek pro zimní semestr 2023/2024
Syllabus praktických cvičení pro zimní semestr 2023/2024
Termíny pitevních cvičení pro zimní semestr 2023/2024

   Letní semestr

Syllabus přednášek pro letní semestr 2023/2024 NOVÉ
Syllabus praktických cvičení pro letní semestr 2023/2024 NOVÉ
Termíny pitev v letním semestru 2023/2024 NOVÉ
Náplň pitevních cvičení v letním semestru 2023/2024 - A,B a C,D NOVÉ

© Anatomický ústav 1.LF UK