česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Anatomie pro posluchače lékařství (LEK) a zubního lékařství (ZUB)
Syllabus praktik a seminářů v letním semestru 2023/2024


Týden Téma
1. 19.2.-23.2 Dýchací ústrojí, mediastinum. Gl. thyroidea. Aorta thoracica, v. cava superior, v. azygos. Thymus. S1: Koniotomie a tracheotomie. Pneumothorax. Surfaktant a zrání plic.
2. 26.2.-1.3. Močové ústrojí. Nadledvina. Mužské pohlavní ústrojí. Retroperitoneum.Test 1: dýchací ústrojí. S2: Transplantace ledvin. Vývojové vady ledvin. Sestup varlat a jeho poruchy. Hypospadie.
3. 4.3.-8.3. Ženské pohlavní ústrojí. Pánevní dno. Perineum. Cévy a nervy pánve a hráze. S3: Cyklus. Mimoděložní těhotenství. Vrozené vady dělohy a pochvy.
4. 11.3.-15.3. Srdce: stěna, dutiny, chlopně, cévní zásobení, inervace. Test 2: ústrojí močopohlavní S4: Fetální krevní oběh. Vrozené srdeční vady.
5. 18.3.-22.3. Srdce: auskultace, RTG, perikard. Endokrinní orgány. S5: Rtg a auskultace srdce. Koronarografie a balónková angioplastika (PTCA). Bypass.
6. 25.3.-29.3. Míšní nervy a jejich pleteně. Areae nervinae et radiculares, dermatomy. Sympatikus, sakrální parasympatikus. Test 3: srdce
7. 1.4.-5.4. Hlavové nervy. Parasympatikus. S6: Sací reflex, rohovkový reflex. Obraz obrny n. facialis.
8. 8.4.-12.4. Obaly a cévy míchy a mozku. Mícha. Mozkový kmen. S7: Lumbální punkce a epidurální anestezie. Rozštěpové vady neurální trubice. Test 4: PNS.
9. 15.4.-19.4. Mozeček. Sagitální řez mozkem. Diencephalon. Mikroskopické řezy míchou a kmenem. S8: Mozečkové syndromy. Poruchy motoriky a senzitivity při lezích míchy. Hematoencefalická bariera. Nervové kmenové buňky.
10. 22.4.-26.4. Gyrifikace mozkové kůry. Řezy mozkem. Bazální ganglia, capsula interna. Test 5: struktura a spoje míchy, kmene a mozečku. S9: Parkinsonismus. Krvácení do capsula interna.
11. 29.4.-3.5. Komorový systém. Hippocampus, fornix. Mikroskop. řezy mezimozkem a hemisférami. S10: Liquor a jeho cirkulace. Nitrolební hypertense a hydrocephalus. Poškození mozku v důsledku uzávěru mozkových cév.
12. 6.5.-10.5. Makroskopické řezy mozkem. MRI. CT. Test 6: struktura a spoje mezimozku a hemisfér.
13. 13.5.-17.5. Sluchové a vestibulární ústrojí. S11: Paracentéza (myringotomie). Nystagmus.
14. 20.5-24.5. Zrakové ústrojí. Test 7: ucho, sluchová dráha. S12: Oční pozadí a odchlípení sítnice. Pupilární reflex. Zelený zákal, katarakta.
15. 27.5.-31.5. Kůže. Test 8: oko, zraková dráha. S13: Sentinelové uzliny při nádorech prsu. Zápočet.

Děkanský den – Zelený čtvrtek 28.3, Velký pátek 29.3., Velikonoční pondělí 1. 4.,
Svátek práce 1.5., Den vítězství 8.5., Rektorský den 14.5.


Praha, 16. února 2024 doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK