česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Anatomie pro posluchače lékařství (LEK) a zubního lékařství (ZUB)
Syllabus praktik a seminářů v letním semestru 2022/2023


Týden Téma
1. 19.2.-23.2 Dýchací ústrojí, mediastinum. Gl. thyroidea. Aorta thoracica, v. cava superior, v. azygos. Thymus. S1: Koniotomie a tracheotomie. Pneumothorax. Surfaktant a zrání plic.
2. 26.2.-2.3. Močové ústrojí. Nadledvina. Mužské pohlavní ústrojí. Retroperitoneum.Test 1: dýchací ústrojí. S2: Transplantace ledvin. Vývojové vady ledvin. Sestup varlat a jeho poruchy. Hypospadie.
3. 5.3.-9.3. Ženské pohlavní ústrojí. Pánevní dno. Perineum. Cévy a nervy pánve a hráze. S3: Cyklus. Mimoděložní těhotenství. Vrozené vady dělohy a pochvy.
4. 12.3.-16.3. Srdce: stěna, dutiny, chlopně, cévní zásobení, inervace. Test 2: ústrojí močopohlavní S4: Fetální krevní oběh. Vrozené srdeční vady.
5. 19.3.-23.3. Srdce: auskultace, RTG, perikard. Endokrinní orgány. S5: Rtg a auskultace srdce. Koronarografie a balónková angioplastika (PTCA). Bypass.
6. 26.3.-30.3. Míšní nervy a jejich pleteně. Areae nervinae et radiculares, dermatomy. Sympatikus, sakrální parasympatikus. Test 3: srdce
7. 2.4.-6.4. Hlavové nervy. Parasympatikus. S6: Sací reflex, rohovkový reflex. Obraz obrny n. facialis.
8. 9.4.-13.4. Obaly a cévy míchy a mozku. Mícha. Mozkový kmen. S7: Lumbální punkce a epidurální anestezie. Rozštěpové vady neurální trubice. Test 4: PNS.
9. 16.4.-20.4. Mozeček. Sagitální řez mozkem. Diencephalon. Mikroskopické řezy míchou a kmenem. S8: Mozečkové syndromy. Poruchy motoriky a senzitivity při lezích míchy. Hematoencefalická bariera. Nervové kmenové buňky.
10. 23.4.-27.4. Gyrifikace mozkové kůry. Řezy mozkem. Bazální ganglia, capsula interna. Test 5: struktura a spoje míchy, kmene a mozečku. S9: Parkinsonismus. Krvácení do capsula interna.
11. 30.4.-4.5. Komorový systém. Hippocampus, fornix. Mikroskop. řezy mezimozkem a hemisférami. S10: Liquor a jeho cirkulace. Nitrolební hypertense a hydrocephalus. Poškození mozku v důsledku uzávěru mozkových cév.
12. 7.5.-11.5. Makroskopické řezy mozkem. MRI. CT. Test 6: struktura a spoje mezimozku a hemisfér.
13. 14.5.-18.5. Sluchové a vestibulární ústrojí. S11: Paracentéza (myringotomie). Nystagmus.
14. 21.5-25.5. Zrakové ústrojí. Test 7: ucho, sluchová dráha. S12: Oční pozadí a odchlípení sítnice. Pupilární reflex. Zelený zákal, katarakta.
15. 28.5.-1.6. Kůže. Test 8: oko, zraková dráha. S13: Sentinelové uzliny při nádorech prsu. Zápočet.

Děkanský den – 6.4, Velký pátek – 7.4., Velikonoční pondělí - 10. 4., Rektorský den 10.5.


Praha, 14. února 2023 doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK