česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

1. ročník - bakalářské studium - denní

   Obecně

Podmínky absolvování studijního předmětu anatomie
Doporučená literatura
Otázky k závěrečné zkoušce z anatomie: Aktualizace 21. 3. 2023
Studovna a půjčování kostí k prezenčnímu studiu
Rozvrh praktik a jejich umístění dle skupin
Informace o termínech a způsobu přihlašování ke zkoušce z anatomie 2022/2023 NOVÉ

   Zimní semestr

Úvodní informace o výuce pro zimní semestr 2022/2023
Syllabus přednášek pro zimní semestr 2022/2023
Syllabus praktických cvičení pro zimní semestr 2022/2023
Termín a program pitevních cvičení pro studující ergo- a fyzio-terapie v zimním semestru 2022/2023
Obsahová náplň studijního předmětu anatomie v zimním semestru

   Letní semestr

Syllabus přednášek pro letní semestr 2022/2023
Syllabus praktických cvičení pro letní semestr 2022/2023
Obsahová náplň studijního předmětu anatomie v letním semestru

© Anatomický ústav 1.LF UK