česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

1. ročník - bakalářské studium - denní

   Obecně

Podmínky absolvování studijního předmětu anatomie 2023/2024
Doporučená literatura
Otázky k závěrečné zkoušce z anatomie:
Studovna a půjčování kostí k prezenčnímu studiu ZS 2023/2024
Rozvrh praktik a jejich umístění dle skupin ZS 2023/2024

   Zimní semestr

Úvodní informace o výuce pro zimní semestr 2023/2024
Syllabus přednášek pro zimní semestr 2023/2024
Syllabus praktických cvičení pro zimní semestr 2023/2024
Termín a program pitevních cvičení pro studující ergo- a fyzio-terapie v zimním semestru 2023/2024
Obsahová náplň studijního předmětu anatomie v zimním semestru

   Letní semestr

Syllabus přednášek pro letní semestr 2022/2023
Syllabus praktických cvičení pro letní semestr 2022/2023
Obsahová náplň studijního předmětu anatomie v letním semestru

© Anatomický ústav 1.LF UK