česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

1. ročník - bakalářské studium - denní

   Obecně

Podmínky absolvování studijního předmětu anatomie 2023/2024
Doporučená literatura
Otázky k závěrečné zkoušce z anatomie:
Rozvrh praktik a jejich umístění dle skupin LS 2023/2024 NOVÉ
Informace o termínech a způsobu přihlašování ke zkoušce z anatomie 2023/2024 NOVÉ

   Zimní semestr

Úvodní informace o výuce pro zimní semestr 2023/2024
Syllabus přednášek pro zimní semestr 2023/2024
Syllabus praktických cvičení pro zimní semestr 2023/2024
Termín a program pitevních cvičení pro studující ergo- a fyzio-terapie v zimním semestru 2023/2024
Obsahová náplň studijního předmětu anatomie v zimním semestru

   Letní semestr

Syllabus přednášek pro letní semestr 2023/2024 NOVÉ
Syllabus praktických cvičení pro letní semestr 2023/2024 NOVÉ
Obsahová náplň studijního předmětu anatomie v letním semestru

© Anatomický ústav 1.LF UK