česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Obsahová náplň studijního předmětu anatomie pro bakaláře v zimním semestru

Úvod do studia anatomie pro bakalářské studium. Anatomické názvosloví, roviny a směry lidského těla.

Tkáně: epithely, svalová tkáň, nervová tkáň, pojiva: vazivo - druhy a uplatnění, chrupavka - složení, druhy a jejich funkční význam, kostní tkáň.

Kost jako orgán, vývoj kosti, její růst a osifikace, periost, jeho význam pro růst kosti a pro její cévní a nervové zásobení. Kostní dřeň - druhy, význam.

Typy spojení kostí, obecná anatomie kloubu, princip stavby, význam a stavba kloubního pouzdra. Obecný popis kloubu: typ podle tvaru kloubních ploch, jejich popis, kloubní pouzdro, jeho rozsah, kloubní vazy, rozsah pohybů, základní a střední postavení kloubu, význam pro praxi. Přídatná zařízení kloubní – menisky et disci articulares, bursy.

Skelet horní končetiny: popis jednotlivých kostí, jejich identifikace a orientace, kloubní plochy, úpony významných svalů.

Kloubní spojení na horní končetině: popis jednotlivých kloubů, kloubních ploch a kloubního pouzdra, vazivového aparátu. Funkční anatomie kloubů.

Skelet dolní končetiny: popis jednotlivých kostí, jejich identifikace a orientace, kliubní plochy, úpony významných svalů.

Kloubní spojení na dolní končetině: pánev jako celek, roviny a rozměry pánevní. Popis kyčelního a kolenního kloubu, hlezenní kloub a klouby nohy, příčná a podélná klenba nohy a její význam.

Osový skelet: popis obratle a charakteristické znaky v jednotlivých úsecích páteře, spojení na páteři, její zakřivení a pohyblivost. Sternum a žebra, jejich spojení, hrudník jako celek, dýchací pohyby.

Lebka: basis cranii interna et externa, prostupy velkých cév a hlavových nervů. Lebka jako celek, její dutiny a prostory. Čelistní kloub. Lebka novorozence.

Svaly končetin: přehled svalových skupin podle polohy a funkce, osteofasciální prostory. Začátky a úpony vybraných svalů. Přehled inervace svalů po skupinách. Průběh hlavních cévních a nervových kmenů končetin.

Svaly hlavy, krku a hrudníku: popis svalových skupin, jejich inervace a funkce. Osteofasciální prostory.

Bránice - stavba, poloha a funkce.

Svaly břišní stěny, tříselný kanál, tříselné kýly. Svalovina pánevního dna.

Přehled zádových svalů.

Trávicí ústrojí: obecná stavba trávicí trubice a žláz trávicího systému. Ústní dutina, zuby – mléčný a definitivní chrup. Popis, poloha a funkční anatomie orgánů trávicího systému: jazyk, tvrdé a měkké patro, hltan, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník. Branchiogenní orgány s endokrinní funkcí. Brzlík, jeho stavba a funkce.

Játra a žlučové cesty, pankreas. Peritoneum, jeho stavba, viscerální a parietální list, závěsy a srůstová pole, členění peritoneální dutiny.

Kardiovaskulární ústrojí - obecná charakteristika. Typy cév, malý a velký oběh. Obecná anatomie lymfatického systému, význam pro šíření infekce a nádorových buněk.

Srdce: stavba stěny a popis dutin, převodní systém, chlopně srdeční, cévní a nervové zásobení srdce. Funkční anatomie srdce, zobrazovací metody. Perikard a uložení srdce.

Principy cévního zásobení orgánů. Aorta: její části a hlavní větve.

Žilní systém: hlavní žilní kmeny, povrchové a hluboké žíly.

Lymfatický systém: hlavní sběrné kmeny, hlavní skupiny uzlin. Slezina. Thymus.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK