česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Volitelné předměty

Charakteristika vyučovaných volitelných předmětů

Volitelné předměty vázané na anatomickou pitvu - výuka v obou semestrech

Anatomie a chirurgie končetinových kloubů (B02085) - výuka v ZS

Anatomie a chirurgie končetinových kloubů (B02085) - exkurse ve firmě Beznoska - výroba endoprotéz a praktický nácvik

Klinická anatomie (B00691) - výuka v LS 2021/2022 NOVÉ

Dráhy nervové a klinika jejich poruch (B01248) - výuka v LS 2021/2022 NOVÉ

Nové směry v morfologickém výzkumu (B00744) - výuka v LS 2021/2022 NOVÉ

Srovnávací anatomie obratlovců (B03314) - výuka v LS 2021/2022 NOVÉ

© Anatomický ústav 1.LF UK