česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Volitelné předměty

Charakteristika vyučovaných volitelných předmětů


Volitelné předměty v zimním semestru

Anatomie a chirurgie končetinových kloubů (B02085) - výuka v ZS 2023/2024

Dráhy CNS 2 s profesorem Faberem (B03599) - výuka v ZS 2023/2024


Volitelné předměty v obou semestrech

Volitelné předměty vázané na anatomickou pitvu - výuka v obou semestrech 2023/2024 NOVÉ

Muskuloskeletální sonografie (B03133) - výuka v obou semestrech 2023/2024

Základní techniky topografické pitvy (B03532) - výuka v obou semestrech 2023/2024 NOVÉ


Volitelné předměty v letním semestru

Klinická anatomie (B00691) - výuka v LS 2023/2024 NOVÉ

Nové směry v morfologickém výzkumu (B00744) - výuka v LS 2023/2024 NOVÉ

Dráhy nervové a klinika jejich poruch (B01248) - výuka v LS 2023/2024 NOVÉ

Srovnávací anatomie obratlovců (B03314) - výuka v LS 2023/2024 NOVÉ

© Anatomický ústav 1.LF UK