česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Nové směry v morfologickém výzkumu

volitelný předmět B00744 - letní semestr 2022/2023
a současně kurs doktorského studia

v malé posluchárně Anatomického ústavu
vždy ve středu v 15:30
Pokud bude stále platit omezení výuky, budou přednášky distančně

středa dne 22. února
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Anatomický ústav 1. LF UK a BIOCEV
Je zvýšený výskyt nádorů projevem stárnutí populace?

středa dne 1. března
Mgr. Karolína Strnadová
Anatomický ústav 1. LF UK a BIOCEV
Tkáňové kultury pro výzkumné a klinické účely

středa dne 8. března
MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.
Anatomický ústav, Klinika dermatovenerologie 1. LF UK a BIOCEV
Maligní melanom

středa dne 15. března
Mgr. Michal Kolář, Ph.D.
Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i.
Genomické přístupy při studiu lidských chorob

středa dne 22. března
RNDr. Pavol Szabo, Ph.D.
Anatomický ústav 1. LF UK a BIOCEV
Duktální adenokarcinom pankreatu

středa dne 29. března
Doc. MUDr. Jan Brábek, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK a BIOCEV
Jak migrují buňky v nádorech?

Určeno pro posluchače se zájmem o nejnovější vědecké poznatky v oblasti molekulární morfologie. Přednášejí pracovníci celé řady institucí, kteří jsou renomovanými odborníky v oblasti tkáňového inženýrství, buněčné terapie a vývojové molekulární biologie. Na přednášky a následnou diskusi je třeba se předem připravit.

Doporučená literatura:
Gilbert F.S. Developmental Biology. Sinauer assoc. inc. 2000;
Wolpert L: Triumf embrya. Academia 1995;
Carlson BM: Human Embryology and Developmental Biology, 4th ed., Mosby, 2009;
Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie (překlad 10.vydání), Grada 2010.
Dále je třeba studovat referátové články v domácích a zahraničních časopisech dle tématu přednášky.

17. února 2023

Prof. MUDr. K. Smetana, DrSc.

Garant předmětu


Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK