česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Učební texty a atlasy vhodné ke studiu anatomie
pro posluchače bakalářského studia

kniha Přehled anatomie Ondřej Naňka, Miloslava Elišková:
Přehled anatomie. Čtvrté vydání. 2019
Vydavatel:Galén

nebo

kniha Přehled anatomie Ondřej Naňka, Miloslava Elišková:
Přehled anatomie. Třetí, doplněné a přepracované vydání. 2015
Vydavatel:Galén

nebo

kniha Přehled anatomie Ondřej Naňka, Miloslava Elišková
Přehled anatomie. Druhé, doplněné vydání. Grada - Karolinum, 2009

Lze používat i učebnice a atlasy uvedené dále, ale je třeba korigovat rozsah studované látky.

Dalším vodítkem ke studiu jsou loňské (převážně ozvučené) prezentace dostupné v Moodle

či na výukovém portálu 1. LF UK: http://portal.lf1.cuni.cz

Ke studiu anatomie je vhodný také anatomický atlas (jejich nabídka je velmi široká) a pro stručnost popisu a kreseb je možný i anatomický slovník.

Další prameny (pro bakaláře však příliš obsáhlé):

SOUSTAVNÁ ANATOMIE

Čihák, Radomír: Anatomie 1. (2. vydání upravili a doplnili R. Čihák a M. Grim) Praha, Grada, 2001;

Čihák, Radomír: Anatomie 2. (2. vydání upravili a doplnili R. Čihák a M. Grim) Praha, Grada, 2002;

Čihák, Radomír: Anatomie 3. Praha, Grada, 1997 (2. vydání upravili a doplnili R. Čihák, R. Druga a M. Grim, 2004)

OBRAZOVÝ SLOVNÍK

Feneis, H.: Anatomický obrazový slovník. Praha, Grada, Avicenum, 1996

Dauber W: Feneisův obrazový slovník anatomie. Praha, Grada, 2007

ANATOMICKÉ ATLASY

Grim M., Naňka O., Helekal I.: Atlas anatomie člověka. 1. a 2.díl, Praha, Grada, 2014 a 2017, 1. vydání

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK