česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Anatomická pitva pohybového aparátu (B00328)

Posluchači bakalářského oboru ergoterapie a fyzioterapie pitvají 8. - 12. 1. 2024 od 14:30 do 17:45

15. 1. 2024 od 13:30 probíhá popitevní pohovor (zápočet)

Vedoucí: Mgr. Alena Kvasilová

Absolvování povinného kursu anatomická pitva v zimním semestru je podmíněno plnou účastí na pitevních cvičeních s prokázaným osvojením probíraných témat (zápočet). Předmětem pitvy je preparace anatomických struktur patřících k pohybovému aparátu (zvláště končetin) s cílem poznat jejich stavbu a topografické vztahy. Posluchači se během pitevních cvičení postupně střídají v preparaci na všech krajinách. Každá vypitvaná krajina je také demonstrována.

Podmínky udělení zápočtu z anatomické pitvy pohybového aparátu jsou:

  1. plná aktivní účast na pitevních cvičeních
  2. úspěšné absolvování závěrečného testu (popitevního pohovoru), který zahrnuje identifikaci vypitvaných útvarů

Neúspěšný test lze opakovat ve vypsaných termínech (1. a 2. opravný termín).

Posluchačům, kteří opakují ANATOMII (B03062) - nemají zkoušku z anatomie - je doporučeno se pitevních cvičení účastnit v plném rozsahu (domluva s Mgr. Kvasilovou).

K pitvě je třeba mít sadu nástrojů (anatomická pinzeta, pinzeta ostrá, skalpel), plášt, rukavice a přezůvky.

Příprava na pitevní cvičení

Součástí přípravy na pitevní cvičení je předchozí samostudium přednášek a demonstrací z topografické anatomie v moodle.

Pro lepší efekt osvojení znalostí doporučujeme předem prostudovat příslušná témata dle rozpisu programu níže.

Studijní materiály naleznete zde:

Program pitevních cvičení

Pitvní turnus probíhá denně od 14:30 do 17:45 v rohové pitevně (pitevna 02) a v malé pitevně (pitevna 01).

Od pondělí do středy studenti začínají ve 14:30 ve velké posluchárně úvodní přednáškou, následně přecházejí na pitevnu, kde jsou rozděleni do menších skupin, které se ve stanovených časech posunují v rámci jednotlivých stanovišť.

Ve čtvrtek a v pátek začínají studenti rovnou na pitevně.

V pondělí 15. 1. 2024 bude popitevní pohovor od 13:30.

Do posluchárny/pitevny vstupují studenti již převlečení, svoje věci mají uložené v šatně.

Do posluchárny/pitevny je vhodné si vzít také poznámkový blok, psací potřeby a případně atlasy či jiné podobné pomůcky.

Den 1

Vymezení krajin, kožní okrsky sensitivity, area radicularis, area nervina.
Hlavní větvení plexus brachialis, lumbalis et sacralis.
Povrchní žilní systém.
Pitevní technika. Plán pitvy a demonstrací.
Ventrální svaly krku, svaly hrudníku a břicha a canalis inguinalis.
Svaly končetin – ventrální skupina paže/stehna a mediální skupina stehna.
Regio deltoidea, axillaris et brachii ant.
Lacuna musculorum et vasorum, regio femoris ant., trigonum femorale.

Den 2

Axilla, regio brachii post., foramen humero- et omo-tricipitale, svaly tzv. rotátorové manžety, průřez paží.
Dorzální svaly krku a svaly zad – auskultační trojúhelník, trigonum lumbale.
Regio glutea, pelvitrochanterické svaly.
Foramen supra et infrapiriforme, foramen ischiadicum minus.
Regio femoris post., průřez stehnem.

Den 3

Fossa cubitalis, regio antebrachii, průřez předloktím.
Regiones carpi (canalis carpi) et manus, průřez dlaní a prstem.
Fossa poplitea, regio cruris, průřez bércem.
Regio retromalleolaris – medialis et lateralis, dorsum et planta pedis, průřez plantou.

Den 4

Dopreparování zbývajících struktur.
Systematické opakování veškerých topografických struktur.

Den 5

Systematické opakování veškerých topografických struktur.

Den 6

V pondělí 15. 1. 2024 od 13:30 bude popitevní pohovor.
Informace budou ještě upřesněny v průběhu kurzu.

Mgr. Alena Kvasilová
pověřená výukou bakalářů
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
přednosta Anatomického ústavu

V Praze 28. září 2023

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK