česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Anatomie pro posluchače lékařství a zubního lékařství
Syllabus přednášek v letním semestru 2023/2024

Paralelka 1: skupiny 1001 - 1010 úterý 10:45-12:15, pátek 10:45-12:15
Paralelka 2: skupiny 1011 - 1020 a 1101-1104 středa 9:00-10:30, pátek 9:00-10:30


Týden Paralelka 1 Paralelka 2 Téma přednášek - 4 hod, 2 přednášky týdně
1. 19.2.-23.2 Va, Va Va, Va Močové ústrojí, jeho stavba a vývoj. Nadledviny. Vývojové vad ledvin a močových cest. Mužské pohlavní ústrojí, stavba a vývoj I. Poruchy sestupu varlat.
2. 26.2.-1.3. Ko, Ko Sz, Sz Mužské pohlavní ústrojí II. Ženské pohlavní ústrojí, stavba a vývoj. Cévy, uzliny a inervace orgánů urogenitálního systému. A. iliaca interna.
3. 4.3.-8.3. Va, Pt Va, Pt Retroperitoneum. Svalové dno pánevní. Perineum. Obecné příčiny a mechanismy vzniku vývojových vad.
4. 11.3.-15.3. Sd, Sd Sd, Sd Srdce: dutiny, mikro- a makroskopická stavba stěny, chlopní, převodního systému. Krevní a lymfatické cévy a inervace srdce. Perikard, poloha, syntopie, projekce auskultace a rtg srdce.
5. 18.3.-22.3. Sd, Na Sd, Sm Vývoj srdce a jeho vrozené vady. Vývoj cevního systému, fetální cirkulace. Endokrinní orgány: gl. thyroidea, gl. parathyroidea, gl. suprarenalis, difusní neuroendokrinní systém.
6. 25.3.-29.3. Kr, Velikonoce Na, Velikonoce Stavba nervového systému a jeho vývoj (trubice, lišta, plakody). Schéma míšního nervu, reflexy míšních nervů. Pl. cervicalis, nn. thoracici. Autonomní nervy, sympatikus, sakrální parasympatikus, enterický systém.
7. 1.4.-5.4. Ko, Ko Sh, Sh Hlavové nervy, hlavový parasympatikus, dráhy reflexů hlavových nervů.
8. 8.4.-12.4. Ně, Ně Na, Na Mícha: stavba, dráhy, její obaly a cévy. Mozkový kmen.
9. 15.4.-19.4. Ně, Ně Na, Na Mozeček: stavba a zapojení. Diencephalon: thalamus, subthalamus, hypothalamus, jejich zapojení. Hypofýza, hypothalamo-hypofyzární systém.
10. 22.4.-26.4. Ně, Ně Na, Ně Bazální ganglia a jejich spoje. Telencephalon. Capsula interna. Stavba mozkové kůry, funkční korové oblasti.
11. 29.4.-3.5. Ně, Ně --, Na Komorový systém, likvor, obaly a cévy mozku. Limbický systém. Mediátorové systémy CNS.
12. 6.5.-10.5. Ně, Ba --, Ba Přehled motorických a senzitivních drah CNS. Zobrazovací metody CNS.
13. 13.5.-17.5. --, Te Ně/Na, Te Sluchové a vestibulární ústrojí, jeho stavba a vývoj. Sluchová a vestibulární dráha.
14. 20.5-24.5. No, No No, No Zrakové ústrojí, jeho vývoj. Zraková dráha. Zornicový a rohovkový reflex.
15. 27.5.-31.5. Sd, La Sd, Sm Čichové a chuťové ústrojí, jejich dráhy. Kůže, mamma – stavba a vývoj.

Přednášky naleznete také jako namluvené prezentace v Moodle - dle syllabu hybridní výuky 2020-21

Pdf starších přednášek (2019-20) naleznete zde

Ba – Bartoš R., Kr – Krejčí, Ko – Kolesová, La – Lacina, Na – Naňka, Ně – Němcová, No – Nováková,
Pt – Peterka, Sd – Sedmera, Sh – Shbat, Sz – Szabo, Sm – Smetana, Te – Tesařová, Va – Valášek

děkanský den: Zelený čtvrtek 28. 3., státní svátky: Velký pátek 29. 3., Velikonoční pondělí 1. 4., rektorský den: úterý 14. 5.


Praha, 16. února 2024

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK