česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

ANATOMIE (B03004) pro posluchače všeobecného lékařství
Syllabus praktik a seminářů - zimní semestr 2023/2024


Týden Téma
1. 2.10.-6.10. Anatomické názvosloví, roviny a směry. Skelet horní končetiny I.
2. 9.10.-13.10. Skelet horní končetiny II. Skelet dolní končetiny I.
3. 16.10.-20.10. Skelet dolní končetiny II. Klouby horní končetiny. S1: Cévní zásobení a inervace kosti; osteogenese postup osifikace, přestavba, kostní věk.
Test 1: základy organogenese, obecná anatomie kosti a kloubu, kostra HK.
4. 23.10.-27.10. Pánev jako celek. Klouby dolní končetiny. S2: Stavba synoviálního kloubu, biomechanika kolenního kloubu, vývojová dysplasie kyčelního kloubu.
Test 2: kostra DK
5. 30.10.-3.11. Svaly horní končetiny, hlavní kmeny cév a nervů. S3: Inervace svalu, denervační svalová atrofie; vývoj příčně pruhovaných svalů, řízení jejich vývoje; varixy žil dolních končetin. Test 3: klouby končetin.
6. 6.11.-10.11. Svaly dolní končetiny, hlavní kmeny cév a nervů. S4: Palpace, tlakové body a punkce cév končetin; obrazy obrn n. medianus, n. ulnaris, n. radialis, n. peroneus communis; vývoj a růst končetiny, vrozené vady končetin.
7. 13.11.-17.11. Obratle, žebra, sternum, spojení na páteři a hrudníku. S5: Kostní dřeň; zakřivení páteře; vývoj osového skeletu, vrozené vady obratlů a hrudního koše. Test 4: svaly a cévní a nervové kmeny končetin.
8. 20.11.-24.11. Svaly hrudníku a břicha, tříselný kanál. Zádové svaly. S6: Vývoj bránice a brániční kýly; tříselné a femorální kýly; vrstvy a cévní a nervové zásobení stěny břišní; vývojové vady tělní stěny.
9. 27.11.-1.12. Kosti lebky.
Test 5: osový skelet, svaly trupu, cévy a nervy stěny trupu.
10. 4.12.-8.12. Lebka jako celek, její prostory a dutiny. Spojení na lebce. Čelistní kloub. Lebka novorozence. S7: Lebka novorozence a její rozměry; růst lebky, kraniofaciální defekty; vývoj a osifikace kostí neurokrania a splanchnokrania.
11. 11.12.-15.12. Svaly a velké cévy hlavy a krku. S8: Palpace, tlakové body a punkce cév hlavy a krku, vývoj branchiální oblasti, branchiogenní orgány, vývojové vady. Test 6: lebka.
12. 18.12.-22.12. Zuby, jazyk, patro, mandle, slinné žlázy, hltan. S9: Příčiny vzniku vrozených vad, kritická perioda, prenataální diagnostika; vývoj obličeje a patra, rozštěpové vady; vývoj a erupce chrupu.
Test 7: svaly a cévy hlavy a krku.
13. 1.1.-5.1. Jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník, pankreas. Játra, žlučové cesty. S10: Vývoj a vývojové vady orgánů pocházejících z předního střeva; Vývoj a vývojové vady orgánů pocházejících z středního střeva; Projekce a polohy appendixu.
14. 8.1.-12.1. Situs viscerum abdominis. Aorta abdominalis, v. cava inferior. S11: Průtok krve játry, jícnové varixy; inervace a motilita střeva, ileus, Hirschsprungova nemoc; Vývoj a vývojové vady orgánů pocházejících z zadního střeva.
Test 8: trávicí systém a jeho cévní a nervové zásobení
15. 15.1.-19.1. Hlavní kmeny lymfatických cév, slezina. S12: vznik a pohyb lymfy.
Zápočet.

Středa 26. 10. – imatrikulace, Pátek 17. 11. a Pondělí 1. 1. – státní svátek

K seminářům:

Cílem seminářů je ukázat na příkladech z klinické medicíny, proč je třeba se učit anatomii.

Zaměření: seminář je založen na anatomických datech s přihlédnutím k jejich klinickému významu, měl by ukázat vývoj jako podklad vrozených vad, nezahrnuje detailní popis diagnostických a léčebných postupů.

Zdroje informací: učební texty používané na fakultě a další zdroje dle vlastní úvahy, náplň je třeba s předstihem konsultovat s vyučujícím

Forma: mluvený, maximálně 7 min trvající projev (nikoliv čtení z papíru nebo z prezentace)

Na semináře se připravují všichni, očekávají se otázky a diskuse; témata seminářů jsou součástí otázek k závěrečné ústní zkoušce.

Pomůcky: obrázky a schémata kreslená na tabuli (povinně), demonstrace na preparátech a rtg snímcích, datavideoprojekce (Powerpoint)

Příprava semináře, jeho prezentace a úroveň, stejně jako aktivní účast v diskusi jsou hodnoceny a patří mezi kriteria udělení zápočtu.

V Praze 28. září 2023 doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK