česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Syllabus ANATOMIE (B03076)
pro posluchače kombinovaného bakalářského studia
ADIKTOLOGIE A NUTRIČNÍ TERAPIE

1. ročník, zimní semestr 2023/2024

1. SOUSTŘEDĚNÍ (semináře a praktika):

NEZAPOMEŇTE SI PŘINÉST BÍLÝ PLÁŠŤ, PŘEZŮVKY a RUKAVICE!

Út 24. 10. 2023 (13:30 – 15:00 a 15:30 – 17:45) – velká posluchárna + pitevny

Úvod do předmětu, obecná anatomie

Přehled základních struktur pohybového aparátu: kosti, klouby, svaly


St 25. 10. 2023 (13:30 – 17:45) – pitevny

Gastrointestinální systém - demonstrace orgánů: pharynx, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, játra a pankreas

Urogenitální systém: močové cesty, ledviny, močovod a močový měchýř, zevní a vnitřní pohlavní orgány

Kardiovaskulární systém: popis a demonstrace srdce, koronární cévy;

hlavní tepny a žíly: aorta, venae cavae, portální cirkulace; základní pojmy lymfatického systému

Respirační systém: popis a demonstrace horních a dolních cest dýchacích, plíce, pleura


2. SOUSTŘEDĚNÍ (semináře a praktika):

NEZAPOMEŇTE SI PŘINÉST BÍLÝ PLÁŠŤ, PŘEZŮVKY a RUKAVICE!

Pá 19. 1. 2024 (13:30 – 17:00) – velká posluchárna + pitevny

Obecná stavba nervové tkáně, přehled míšních a hlavových nervů, autonomní nervový systém

Rekapitulace pohybového aparátu s doplněním inervace a cévního zásobení;

topografie hrudníku a břicha, syntopie orgánů; přehled inervace a cév


Út 23. 1. 2024 (8:00 - 11:30 a 13:00 - 16:30) – velká posluchárna + pitevny/praktikárny

Centrální nervový systém: mícha, mozkový kmen, mozeček, mezimozek a telencephalon

Spoje CNS

Smyslové orgány: princip stavby zrakového a sluchového ústrojí

Kůže a adnexa

Zápočet


Příslušné prezentace (pdf) jsou ke stažení v moodle:

BADI kombi (B03076 Anatomie)

BNT kombi (B03076 Anatomie)


Veškeré omluvenky z výuky zasílejte pokud možno dopředu e-mailem Mgr. Kvasilové.


V Praze dne 1. října 2023

Mgr. Alena Kvasilová

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.


Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK