česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

ANATOMIE (B03030) pro posluchače zubního lékařství
Syllabus praktik a seminářů - zimní semestr 2023/2024


Týden Téma
1. 2.10.-6.10. Anatomické názvosloví, roviny a směry. Skelet horní končetiny I.
2. 9.10.-13.10. Skelet horní končetiny II. Skelet dolní končetiny I.
3. 16.10.-20.10. Skelet dolní končetiny II. Klouby horní končetiny. S1: Cévní zásobení a inervace kosti; postup osifikace a kostní věk; růst a hojení kosti.
Test 1: obecná anatomie kosti a kloubu, kostra HK.
4. 23.10.-27.10. Pánev jako celek. Klouby dolní končetiny. S2: stavba synoviálního kloubu; biomechanika kolenního kloubu; vývojová dysplázie kyčelního kloubu.Test 2: kostra DK.
5. 30.10.-3.11. Svaly horní končetiny, hlavní kmeny cév a nervů. S3: Inervace svalu; denervační svalová atrofie; varixy DK. Test 3: Klouby končetin.
6. 6.11.-10.11. Svaly dolní končetiny, hlavní kmeny cév a nervů. S4: Tlakové body a punkce cév končetin a jejich palpace; obrazy obrn n. medianus, n. ulnaris, n. radialis, n. peroneus communis; vrozené vady končetin.
7. 13.11.-17.11. Obratle, žebra, sternum, spojení na páteři a hrudníku. Svaly hrudníku a břicha, tříselný kanál. Zádové svaly. S5: Vývoj bránice a brániční kýly; tříselné a femorální kýly.
Test 4: svaly a cévní a nervové kmeny končetin.
8. 20.11.-24.11. Kosti lebky.
Test 5: osový skelet, svaly trupu, cévy a nervy stěny trupu.
9. 27.11.-1.12. Lebka jako celek, její prostory a dutiny.
10. 4.12.-8.12. Spojení na lebce. Čelistní kloub. Lebka novorozence. S6: Lebka novorozence a její rozměry; růst lebky; kraniofaciální defekty.
11. 11.12.-15.12. Svaly a velké cévy hlavy a krku. S7: Tlakové body a punkce cév hlavy a krku a jejich palpace.Test 6: lebka.
12. 18.12.-22.12. Zuby, jazyk, patro, mandle, slinné žlázy, hltan. S8: Vývojové vady branchiální oblasti; rozštěpové vady rtu a patra; erupce chrupu.
Test 7: svaly a cévy hlavy a krku.
13. 1.1.-5.1. Jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník, pankreas. Játra, žlučové cesty. S9: Vývoj a vývojové vady orgánů pocházejících z předního střeva; Vývoj a vývojové vady orgánů pocházejících ze středního střeva; polohy a projekce appendixu.
14. 8.1.-12.1. Situs viscerum abdominis. Aorta abdominalis, v. cava inferior. S10: Průtok krve játry, jícnové varixy; inervace a motilita střeva, ileus, Hirschsprungova choroba; Vývoj a vývojové vady orgánů pocházejících ze zadního střeva.
Test 8: trávicí systém a jeho cévní a nervové zásobení.
15. 15.1.-19.1. Hlavní kmeny lymfatických cév, slezina. S11: Vznik a pohyb lymfy; lymfedém. Zápočet.

Středa 26. 10. imatrikulace, Pátek 17. 11. a Pondělí 1. 1. – státní svátek

K seminářům:

Cílem seminářů je ukázat na příkladech z klinické medicíny, proč je třeba se učit anatomii.

Zaměření: seminář je založen na anatomických datech s přihlédnutím k jejich klinickému významu, měl by ukázat vývoj jako podklad vrozených vad, nezahrnuje detailní popis diagnostických a léčebných postupů.

Zdroje informací: učební texty používané na fakultě a další zdroje dle vlastní úvahy, náplň je třeba s předstihem konsultovat s vyučujícím

Forma: mluvený, maximálně 7 min trvající projev (nikoliv čtení z papíru nebo z prezentace)

Na semináře se připravují všichni, očekávají se otázky a diskuse; témata seminářů jsou součástí otázek k závěrečné ústní zkoušce.

Pomůcky: obrázky a schémata kreslená na tabuli (povinně), demonstrace na preparátech a rtg snímcích, datavideoprojekce (Powerpoint)

Příprava semináře, jeho prezentace a úroveň, stejně jako aktivní účast v diskusi jsou hodnoceny a patří mezi kriteria udělení zápočtu.

V Praze 28. září 2023 doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK