česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Syllabus seminářů z klinické orofaciální anatomie (B01158)
v letním semestru 2022/23

Seminární sdělení jsou v úterý 9:00 – 10:30
ve velké posluchárně Anatomického ústavu ve 3. – 8. týdnu LS.
Účast je povinná.
Termíny zkoušky budou oznámeny na začátku kursu.

Týden Datum Téma
3. 7. 3. 2023
Shbat,
Machoň
Svaly napojené na modioly; jejich utváření; podkožní struktury obličeje. Mimické svaly. Svaly účastnící se na žvýkání.
Čelistní kloub, stavba a biomechanika z anatomického hlediska.
4. 14. 3. 2023
Bartoš,
Bartoš
Anatomie zubů, závěsného aparátu a okolních struktur – klinický význam.
5. 21. 3. 2023
Bartoš,
Bartoš
Topografické krajiny a oblasti hlavy z hlediska možného šíření patologických procesů. Podklady lokální anestesie ve stomatologii.
Šíření zánětů od zubů, přehled.
6. 28. 3. 2023
Španko,
Španko
Utváření krku. Přehled cév a nervů hlavy a krku. Nervově-cévní svazek krční.
Topografické krajiny a oblasti krku z hlediska možného šíření patologických procesů. Místa podvazu a komprese. Rozdělení mízních uzlin hlavy a krku z hlediska možného šíření patologických procesů.
7. 4. 4. 2023
Klepáček,
Foltán
Utváření lebky a čelistí; Zesílená a zeslabená místa obličejové kostry. Vývoj čelistí.
Vybrané chirurgické zákroky v rámci orthognátní chirurgie. Zlomeniny obličejové kostry.
8. 11. 4. 2023
Shbat,
Foltán
Kefalometrické, kraniometrické, gnathometrické body. Hlavní roviny a linie hlavy, profil obličeje.
Indexy lebky; skeletní analýza profilu lebky, klinický pohled.
Pitevní cvičení Praktická a pitevní cvičení probíhají
24. 4.- 28. 4. 2023 (Po-Pá) od 14:30 do 17:00.

Pitva a demonstrace: Topografické krajiny hlavy a krku, cévní a nervové svazky krku a hlavy; extraorální projekce hlavy a krku, zubní oblouky; utváření čelistí v preparátech za použití RTG, CT a CBCT metod; prořezávání zubů.

Vybrané obrázky pro opakování topografie hlavy a krku I.

Vybrané obrázky pro opakování topografie hlavy a krku II.

Pdf vybraných starších prezentací naleznete zde

Doporučená literatura - vybrané kapitoly:

Grim, M.; Druga, R. et al: Základy anatomie, 5. Anatomie krajin těla. Praha Karolinum. Galén, 2002 (kapitoly 13 a 14)
Petrovický P. a spol.: Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi II. a III. díl. (vybrané kapitoly týkající se hlavy a krku)
Baker E.W. (editor) based on the work of Schuenke M., Schulte E., Schumacher U.: Anatomy for Dental Medicine (Latin nomenclature), Thieme 2016
Profitt W. R., H. W. Fields, D. M. Sarver: Contemporary Orthodontics, 5th edition, Elsevier, Mosby 2012
Radlanski, RJ., Wesker, KH.: The Face. Pictorial atlas of Clinical Anatomy. Amazon Book Review

Další vhodné učebnice a atlasy – vybrané kapitoly:

Grim, M., Naňka, O., Helekal, I.: Atlas of Human Anatomy II/ Atlas anatomie člověka, Grada, Praha, 2017
Weber, T.: Memorix zubního lékařství, 3. vydání 2012
Mazánek, J., a kol.: Zubní lékařství. Propedeutika. Grada 2014
Machoň, V., Hirjak, D. a kol.: Onemocnění temporomandibulárního kloubu. Atlas léčby. Triton, 2014
Schuenke, M, Schulte, E., Schumacher, U.: Atlas of Anatomy, Vol.: I., II., Thieme, 2006
Klepáček, I.; Mazánek J. a kol: Klinická anatomie ve stomatologii. Praha, Grada, 2001
Lemež, L.: Topografická anatomie pro stomatology. Praha, Avicenum, 1985
Seichert, V.: Topografická pitva I. Hlava a krk, Praha, Karolinum, 1992
Mrázková, O., Doskočil, M.: Klinická anatomie pro stomatology, Triton, 2001
Schumacher, G. – H.: Anatómia pre stomatologov 1. diel, Martin, Osveta, 1992
Lang, J.: Clinical Anatomy of the Masticatory Apparatus and Peripharyngeal Spaces. Stuttgart, Thieme, 1995
Gosling, J. A. and al.: Human Anatomy. Color Atlas and Textbook. Mosby, 1996
Šedý, Jiří; Foltán, René: Klinická anatomie zubů a čelistí, Triton, 175 str. 2010
Miles, D.A.: Atlas of Cone Beam Imaging, 2nd edition, 2013
Neugebauer, J., Zöller J. E.: Cone beam Volumetric Imaging in Dental, Oral and Maxillofacial Medicine, 2nd ed., Quitessence Publ., 2013
Tillman, B.: Farbatlas der Anatomie Zahnmedicin-Humanmedizin Georg Thieme Verlag, 1997
Šedý, J.: Stomatologie 1st ed., Triton 2012

Praha, 14. února 2023

As. Mgr. Andrej Shbat, Ph.D.

Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK