česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Klinická orofaciální anatomie pro studenty zubního lékařství (B01158)

Místo: Anatomický ústav 1. LF, UK, 128 00 Praha 2, U Nemocnice 3

Vedoucí kurzu: As. Mgr. Andrej Shbat, Ph.D.

Akademický rok: 2022 – 2023

Celkový počet vyučovacích hodin: 30, ukončeno: Z, Zk

Časová rozvrh a náplň: Kurz probíhá během letního semestru třetího ročníku studia a sestává z těchto částí: semináře (15 hodin), anatomická pitva hlavy a krku (15 hodin).

Účast na seminářích a anatomické pitvě je povinná.

Cílem je zopakovat a doplnit anatomické struktury a pojmy důležité pro klinickou práci lékaře stomatologa, vyzkoušet preparační postupy v krajinách hlavy a krku na pitevním materiálu a na vybraných preparátech demonstrovat vztahy mezi strukturami orofaciální oblasti jako podklad pro chirurgické přístupy, pro výkony v rámci intenzivní péče, pro fyzikální vyšetření a pro vyšetření pomocí zobrazovacích metod.

Semináře: v úterý v 9:00 – 10:30 ve 3. – 8. týdnu - velká posluchárna Anatomického ústavu : biomechanika splanchnokrania, čelistního kloubu a žvýkacích svalů, anatomie zubů, parodont a topografická anatomie hlavy a krku. (Semináře uvádějí klinické aspekty jednotlivých krajin).

Pitevní cvičení: pitva a demonstrace struktur hlavy a krku od 24.4 do 28. 4. 2023 v době 14:30 – 17:00, ukončeno zápočtem.

Podmínky obdržení zápočtu:

   a) plná aktivní účast na seminářích a v pitevně,
   b) znalosti prokázané pří průběžném zkoušení.

Zápočet je podmínkou pro připuštění ke zkoušce.

Zkouška: ústní, sestává ze dvou částí:

   a) Praktická demonstrace vybraných orgánů hlavy a krku, jejich identifikace na RTG, MR a CT snímcích,
   b) Teoretická část podle seznamu otázek.

Termíny budou oznámeny v prvém týdnu výuky.

Obsah klinické anatomie pro studenty stomatologie: systematická, topografická a klinická anatomie hlavy a krku.

Znalosti a dovednosti, které jsou vyžadovány: anatomie orofaciálního aparátu jako podklad provádění chirurgických zákroků zaměřených na záchranu života, anatomický podklad znecitlivění, porozumění vzniku dysplazií hlavy a krku; topografie hlavy a krku.

Doporučená literatura - vybrané kapitoly:

Grim, M.; Druga, R. et al: Základy anatomie, 5. Anatomie krajin těla. Praha Karolinum. Galén, 2002 (kapitoly 13 a 14)
Petrovický P. a spol.: Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi II. a III. díl. (vybrané kapitoly týkající se hlavy a krku)
Baker E.W. (editor) based on the work of Schuenke M., Schulte E., Schumacher U.: Anatomy for Dental Medicine (Latin nomenclature), Thieme 2016
Profitt W. R., H. W. Fields, D. M. Sarver: Contemporary Orthodontics, 5th edition, Elsevier, Mosby 2012
Radlanski, RJ., Wesker, KH.: The Face. Pictorial atlas of Clinical Anatomy. Amazon Book Review

Další vhodné učebnice a atlasy – vybrané kapitoly:

Grim, M., Naňka, O., Helekal, I.: Atlas of Human Anatomy II/ Atlas anatomie člověka, Grada, Praha, 2017
Weber, T.: Memorix zubního lékařství, 3. vydání 2012
Mazánek, J., a kol.: Zubní lékařství. Propedeutika. Grada 2014
Machoň, V., Hirjak, D. a kol.: Onemocnění temporomandibulárního kloubu. Atlas léčby. Triton, 2014
Schuenke, M, Schulte, E., Schumacher, U.: Atlas of Anatomy, Vol.: I., II., Thieme, 2006
Klepáček, I.; Mazánek J. a kol: Klinická anatomie ve stomatologii. Praha, Grada, 2001
Lemež, L.: Topografická anatomie pro stomatology. Praha, Avicenum, 1985
Seichert, V.: Topografická pitva I. Hlava a krk, Praha, Karolinum, 1992
Schumacher, G. – H.: Anatómia pre stomatologov 1. diel, Martin, Osveta, 1992
Mrázková, O., Doskočil, M.: klinická anatomie pro stomatology, Triton, 2001
Lang, J.: Clinical Anatomy of the Masticatory Apparatus and Peripharyngeal Spaces. Stuttgart, Thieme, 1995
Gosling, J. A. and al.: Human Anatomy. Color Atlas and Textbook. Mosby, 1996
Šedý, Jiří; Foltán, René: Klinická anatomie zubů a čelistí, Triton, 175 str. 2010
Miles, D.A.: Atlas of Cone Beam Imaging, 2nd edition, 2013
Neugebauer, J., Zöller J. E.: Cone beam Volumetric Imaging in Dental, Oral and Maxillofacial Medicine, 2nd ed., Quitessence Publ., 2013
Tillman, B.: Farbatlas der Anatomie Zahnmedicin-Humanmedizin Georg Thieme Verlag, 1997
Šedý, J.: Stomatologie 1st ed., Triton 2012

Praha, 14. února 2023

As. Mgr. Andrej Shbat, Ph.D.

Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK