česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Půjčování kostí k prezenčnímu studiu - zimní semestr 2023/2024

(studentský průkaz s sebou)

Prezenční půjčování kostí bude možné od 2. do 11. výukového týdne (od 10. října 2023)

vždy v úterý, středu a čtvrtek od 15:00 do 17:30

v dlouhé praktikárně ("nudli")

© Anatomický ústav 1.LF UK