česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Půjčování kostí k prezenčnímu studiu - zimní semestr 2022/2023

(studentský průkaz s sebou)

Prezenční půjčování kostí bude možné od 2. výukového týdne (od 10. října 2022)

vždy v úterý, středu a čtvrtek od 14:30 do 17:00

v dlouhé praktikárně ("nudli")

© Anatomický ústav 1.LF UK