česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Rozšířená verse zde ke stažení

Slovíčka - jazyková pomůcka k začátku studia anatomie
Termíny určující směry a roviny
anterior, anterius přední
posterior, posterius zadní
ventralis, e břišní
dorsalis, e hřbetní
superior, superius horní
inferior, inferius dolní
cranialis, e situovaný směrem k hlavě, horní
caudalis, e situovaný směrem k ocasu, dolní
medialis, e situovaný blíže středové linii
lateralis, e boční, postranní
medianus, a, um ležící ve střední čáře
sagittalis, e šípový
frontalis, e rovnoběžný s čelem (frons)
transversalis, e příčný
palmaris, e dlaňový
plantaris, e chodidlový
proximalis, e situovaný na končetině blíže k trupu
distalis, e situovaný na končetině dále od trupu
dexter, tra, trum pravý
sinister, tra, trum levý

A
abdomen, inis, n. břicho
abducens, entis odtahující
abductor, oris, m. odtahovač
accessorius, a, um přídatný
acromion, ii, n. nadpažek
acusticus, a, um sluchový
acutus, a, um ostrý, prudký, silný
adductor, oris, m. přitahovač
adiposus, a, um tukový, tučný
aditus, us, m vstup, vchod
afferens, ntis přívodný
ala, ae, f. křídlo
albicans bělavý, bělostný
albugineus, a, um bílý, bělavý
albus, a, um bílý
alveolus, i, m malá nádobka, plicní sklípek
ambiguus, a, um dvojitý, nerozhodný
ampulla, ae, f. rozšířená část, pouzdro, nádoba
anastomosis, is, f. spojení
angulus, i, m. úhel
ansa, ae, f. smyčka, poutko, klička
antebrachium, ii, m. předloktí
antrum, i, n jeskyně, dutina
anulus, i, m. prstenec
anus, i, m. řitní otvor
aorta, ae, f. srdečnice
apertura, ae, f. otvor, vchod
apex, apicis, m. hrot
aponeurosis, is, f. plochá šlacha
appendix, icis, f. přívěsek, výběžek
aquaeductus, us, m vodovod
arachnoidea, eae, f. pavučnice
arcus, us, m. oblouk
area, ae, f. plocha, oblast, místo
arteria, ae, f. tepna
articulatio, onis, f. kloub
ascendens, ntis vzestupný
atlas, ntis, m. první krční obratel
atrioventricularis, e mající vztah k síni a ke komoře
atrium, i, n. síň, předsíň
auditivus, a, um sluchový
auricula, ae, f. ouško, ušní lalůček
auris, is, f. ucho, boltec
autonomicus, a, um samostatný, nezávislý
axilla, ae, f. podpažní jáma
axis, is, m. osa, druhý krční obratel
azygos (nesklonné) nepárový, lichý

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK