česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

1. ročník - všeobecné lékařství

   Obecně

Program a obsah studia anatomie, podmínky absolvování
Doporučená literatura
Otázky k závěrečné zkoušce z anatomie podle systémů
Rekapitulace otázek z vývoje orgánových systémůNOVÉ
Rozvrh praktik a jejich umístění dle skupin NOVÉ
Studovna a půjčování kostí, půjčování kostí pro kruhy
Kde si opatřit pitevní nástroje a další pomůcky ke studiu NOVÉ
Jaké nástroje jsou vhodné pro pitevní cvičení? NOVÉ
Kde zakoupit model lebky
Setkání demonstrátorů pro pitevní cvičení v LS - 23.2.2017 NOVÉ

    Zimní semestr

Syllabus přednášek pro zimní semestr 2016/2017
Syllabus praktických cvičení pro zimní semestr 2016/2017
Termíny pitev v zimním semestru 2016/17

   Letní semestr

Syllabus přednášek pro letní semestr 2016/2017
Syllabus praktických cvičení pro letní semestr 2016/2017
Termíny pitev v letním semestru 2016/2017

© Anatomický ústav 1.LF UK