česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Odkaz na maps.google.com

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Anatomický ústav
U Nemocnice 3, Praha 2, 128 00, Česká Republika

Přednosta
Prof. MUDr. Karel Smetana Jr., DrSc.

Návštěvní hodiny
8:30 - 9:30
13:00 - 14:00

Dita Königová Procházková - sekretářka - dita.prochazkova@lf1.cuni.cz

Telefon - sekretariát: 224 965 780

Návštěvní hodiny
8:30 - 10:00
13:00 - 14:00

© Anatomický ústav 1.LF UK