česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Muzeum normální a srovnávací anatomie

V muzeu Anatomického ústavu jsou uchovávány preparáty, které slouží ke studiu normální anatomie člověka a preparáty z oblasti srovnávací anatomie obratlovců, které umožňují poznávání jejich stavby a jejich podobnosti s anatomií člověka. Přispívají tak k pochopení zákonitostí evoluce člověka jako biologického druhu. Muzeum slouží především posluchačům lékařských a přírodovědeckých fakult, a také vědeckým účelům. Je přístupné i odborné veřejnosti - v úterý po předchozí domluvě v sekretariátě ústavu (tel. 224 965 780). Omlouváme se za červnové omezení prohlídek (zkouškové období).

Část sbírek je zpracována pro prezentaci na webových stránkách Anatomického ústavu. Pokračujte prosím na další stránky.

Článek v časopisu i-Forum 3/2008

Kraniologická sbírka

Výukové preparáty

Z historie sbírek

Podpořeno grantem FRVŠ F2866/2003 Video a www prezentace preparátů pro rozšířenou výuku anatomie - Reinstalace sbírek Anatomického ústavu.

© Anatomický ústav 1.LF UK