česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Učitelé a vědečtí pracovníci Anatomického ústavu

Emeritní profesor

MUDr. Václav Seichert, DrSc.

Profesoři

MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.
MUDr. Miloš Grim, DrSc.
Dr. Med. Zdenek Halata
MUDr. David Sedmera, DSc.
MUDr. Karel Smetana ml., DrSc. - přednosta ústavu

Docenti

MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.
MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
MUDr. Miroslav Peterka, DSc.
MUDr. Petr Valášek, Ph.D.

Odborní asistenti

MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
Ing. Eliška Drobná Krejčí, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D.
MUDr. Ivo Klepáček, CSc.
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.
RNDr. Hana Kolesová, Ph.D.
MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D.
MUDr. Veronika Němcová, CSc.
Mgr. Andrej Shbat, Ph.D.
MUDr. David Stehlík, Ph.D.
RNDr. Pavol Szabo, Ph.D.
Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D.
MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D.

Asistenti a postgraduální studenti

MUDr. et Mgr. Jana Bednářová (PGS)
MUDr. Jana Dudová
MUDr. Jan Kučera (PGS)
Mgr. Alena Kvasilová (PGS)
MUDr. Alžběta Mifková (PGS)
MUDr. Štěpán Novák (PGS)
MUDr. Zdeňka Nováková
MUDr. Martina Pluchová
MUDr. Veronika Živicová (PGS)

Vědečtí pracovníci

RNDr. Barbora Dvořánková, Ph.D.
Ivan Helekal, akademický malíř
Mgr. Jan Kacvinský

Naši lektoři zde

pracovníci

© Anatomický ústav 1.LF UK