česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Učitelé a vědečtí pracovníci Anatomického ústavu

Emeritní profesor

MUDr. Václav Seichert, DrSc.

Profesoři

MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.
MUDr. Miloš Grim, DrSc.
Dr. Med. Zdenek Halata
MUDr. David Sedmera, DSc.
MUDr. Karel Smetana ml., DrSc. - přednosta ústavu

Docenti

MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
MUDr. Miroslav Peterka, DSc.
MUDr. Petr Valášek, Ph.D.

Odborní asistenti

MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
Ing. Eliška Drobná Krejčí, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D.
RNDr. Martina Gregorovičová, Ph.D.
MUDr. Ivo Klepáček, CSc.
MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.
RNDr. Hana Kolesová, Ph.D.
MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D.
MUDr. Veronika Němcová, CSc.
Mgr. Andrej Shbat, Ph.D.
MUDr. David Stehlík, Ph.D.
RNDr. Pavol Szabo, Ph.D.
Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D.
MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D.

Asistenti a postgraduální studenti

MUDr. Veronika Bandúrová (PGS)
MUDr. et MDDr. Martin Bartoš (PGS)
MUDr. et Mgr. Jana Bednářová
MUDr. Adéla Degtěvová (PGS)
MUDr. Jan Kučera (PGS)
Mgr. Alena Kvasilová (PGS)
MUDr. Alžběta Jechová (PGS)
MUDr. Štěpán Novák (PGS)
MUDr. Zdeňka Nováková
MUDr. Martina Pluchová
Mgr. Karolína Strnadová (PGS)
MUDr. Michal Španko (PGS)
MUDr. Veronika Štádlerová

Vědečtí pracovníci

RNDr. Barbora Dvořánková, Ph.D.
Ivan Helekal, akad. malíř
Mgr. Jan Kacvinský
MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D.

Naši lektoři zde

pracovníci

© Anatomický ústav 1.LF UK